در باره نرخهای رشد جمعیت ایران 1335 تا 1365

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بیش از سه دهه است که جمعیت کشور ما با نرخ رشدی در حدود ۳ درصد در سال در حال افزایش است. در فاصله بین اولین سرشماری و آخرین سرشماری سراسری نفوس، نرخ رشد سالیانه جمعیت ایران در حدود ۳/۳ درصد در سال بوده است. سالیانه حدوداً ۳ درصد در سال را که حضوری سی و چند ساله در کشور ما داشته است تا حدودی روشن کنیم. به باور ما ادراک این معنا، هرچند با تأخیر، احتمالاً به ما کمک خواهد کرد تا به هنگام اتخاذ و بیان موضع نسبت به جمعیت و تحولات آن واقعیت تجربی را نیز در مد نظر آوریم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

About Iran's population growth rate from 1335 to 1365