کلیدواژه‌ها = مشارکت سیاسی
تعداد مقالات: 5
1. راهبردهای مشارکت سیاسی در میان فعالان زن، معلم، دانشجو و کارگر

دوره 27، شماره 91، زمستان 1399، صفحه 113-156

10.22054/qjss.2021.53810.2267

محمد حسین پناهی؛ آتنا کامل قالیباف


3. تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر مشارکت سیاسی شهروندان تهرانی

دوره 12، شماره 28.29، بهار 1384، صفحه 89-131

محمد حسین پناهی؛ اسماعیل عالی زاده


5. نظریه مبادله و مشارکت سیاسی زنان در مراکز شهری استان اصفهان

دوره 9، شماره 19، پاییز 1381، صفحه 35-56

محمود کتابی؛ وحید قاسمی