نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

طرح موضوع و بیان مسئله امروزه مشارکت سیاسی مردم، زیر بنا و بنیاد توسعه سیاسی کشورها را تشکیل میدهد. این مشارکت به ویژه در نظام های مردم سالار از اهمیت زیادی برخوردار است. ایفای نقش در عرصه سیاست توسط زنان را باید از جمله نقش های جدید تعریف شده برای زنان قلمداد کرد. در فرآیند توسعه فرهنگی و انتقال از جامعه سنتی به جامعه پس از سنت، نقش های اجتماعی مختلف باز تعریف میشود و در این تعریف مجدد، انتظارات نقش ها دگرگون می شود. نقش زنان در جامعه سنتی عمدتاً به نقش هایی در درون نهاد خانواده محدود می شود و همواره بر نقش مادری و همسری آنها تاکید میگردد. در جامعه پس از سنت، از نقش های خانوادگی زنان، کاسته و به نقش های آنان در خارج از نهاد خانواده، افزوده می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

"Exchange Theory" and Women's Political Participation in Municipal Centers in Isfahan Province

نویسندگان [English]

  • mahmud ketabi
  • vahid ghasemi

چکیده [English]

This article intends to analyze women's political participation in municipal centers in Isfahan Province. In the article, one of the basic propositions of the exchange theory regarding the women political participation is examined. According to this proposition, the more valuable a reward is for a deed, the more probably the deed will be carried out. The method for this research was surveying. Statistical population was all of the 20-39 years-old-women residing at municipal centers in Isfahan province. 1903 women were chosen using quota sampling method. The instrument for gathering the data was questionnaire through interview. Conclusions show that the level of women's political participation in the society is relatively low. The average on the negative I positive value spectrum is located on the negative side, implying high expenses and low rewards for political participation of women under consideration. The regression coefficient shows the significant effect of the women's evaluation from negative / positive values of political participation on their level of participation. About 9% of the variance of the women's political participation level in the sample was explained by the independent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange theory
  • Women's Political Participation Women's attitudes
  • Evaluating Women's Participation