کلیدواژه‌ها = دینداری
تعداد مقالات: 8
2. بررسی‌ ترجیحات ارزشی‌ بین نسلی و عوامل‌ اجتماعی‌ مؤثر بر آن در شهر سنندج

دوره 24، شماره 78، پاییز 1396، صفحه 117-156

10.22054/qjss.2017.13171.1317

جمال ادهمی؛ یعقوب احمدی؛ ابراهیم جعفری


6. ارزیابی تجربی نظریه‌ اینگلهارت در ایران: ارتباط توسعه با دینداری

دوره 18، شماره 55، زمستان 1390، صفحه 216-243

10.22054/qjss.2012.890

محمدرضا طالبان؛ مهدی رفیعی بهابادی