نویسنده = معصومه قاراخانی
تعداد مقالات: 5
1. فضای هنجاری آموزش علوم اجتماعی در ایران (مطالعه موردی دانشگاه‌های دولتی تهران)

دوره 22، شماره 69، تابستان 1394، صفحه 107-128

10.22054/qjss.2015.1738

معصومه قاراخانی؛ سید آیت الله میرزایی


2. سیاست‌های رفاهی اعضای هیات علمی در ایران

دوره 21، شماره 66، پاییز 1393، صفحه 126-168

10.22054/qjss.2014.725

معصومه قاراخانی


3. دولت و سیاست سلامت در ایران (سال 1360 تا 1388ش)

دوره 20، شماره 61، تابستان 1392، صفحه 211-254

10.22054/qjss.2013.9802

معصومه قاراخانی


4. دولت و سیاست آموزش در ایران از سال 1360 تا 1388ش

دوره 19، شماره 56، بهار 1391، صفحه 117-166

10.22054/qjss.2012.895

علی ساعی؛ معصومه قاراخانی؛ فرشاد مومنی


5. نوسازی و خشونت سیاسی: بررسی تطبیقی کشورهای اسلامی

دوره 16، شماره 45، تابستان 1388، صفحه 159-178

معصومه قاراخانی