دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. بررسی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری نگرش جوانان (18 تا 29 سال) به مواد اعتیادآور

محمد زاهدی اصل

دوره 19، شماره 58 ، آذر 1391، ، صفحه 34-60

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2012.6873

چکیده
  اعتیاد به موادمخدر، هم به عنوان مسأله­ای جامعه­ای و هم از جنبه­ای به  عنوان آسیب جامعه­ای ناشی از رفتار انحرافی، شیوعی بی­سابقه داشته و پدیده‌ای ا­ست چند وجهی­ که در علل گرایش افراد به آن، عوامل متعددی تأثیر می‌گذارند. یکی از دلایل اصلی در گرایش افراد به موادمخدر ضعف در نگرش‌هاست و این پژوهش به منظور شناسایی عوامل ...  بیشتر

2. بررسی‌ رابطه‌ میزان‌ سرمایه‌ اجتماعی‌ با کیفیت‌ زندگی‌ سرپرستان‌ خانوارهای‌ ساکن‌ تهران‌

محمد زاهدی اصل

دوره 17، شماره 49 ، شهریور 1389، ، صفحه 1-29

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2010.6803

چکیده
  از «کیفیت‌ زندگی‌» با توجه‌ به‌ جنبه‌های‌ مختلف‌ آن‌، تعاریف‌ متنوعی‌ ارائه‌ شده‌ است‌ و نهادها و سازمان‌های‌ ملی‌ و بین‌المللی‌، اقدام‌ به‌ شاخص‌ سازی‌ و سنجش‌ آن‌ در دو دهه‌ اخیر کرده‌اند. در ارزیابی‌ کیفیت‌ زندگی‌، دو رویکرد عمده‌ اسکاندیناویایی‌ (تأکید بر شرایط‌ عینی‌زندگی‌) و آمریکایی‌ (تأکید بر شرایط‌ ...  بیشتر

3. بررسی نظرات زندانیان نسبت به عملکرد کارگزاران و برنامه های ندامتگاه های قصر و اوین

محمد زاهدی اصل

دوره 8، شماره 13.14 ، تیر 1380، ، صفحه 46-79

چکیده
  از ضرورت هایی جوامع بشری با وجود سازمان های متنوع به منظور اراتة خدمات عمومی و اجتماعی است. اهداف هر یک از این سازمان ها با تلاش کارگزاران آن به منظور اجرای برنامه های مورد نظر محقق می شود و چگونگی عملکرد آنها از عوامل مؤثر در تلقی مثبت و منفی مخاطبان از سازمان ذیربط است. سازمان زندان ها نیز به مثابه یکی از مجموعه سازمان ها، نه تنها از ...  بیشتر

4. بررسی چگونگی مشارکت خانوارهای زلزله زده در بازسازی مناطق آسیب دیده

محمد زاهدی اصل

دوره 7، شماره 11.12 ، اسفند 1379، ، صفحه 145-174

چکیده
  پژوهش حاضر تحت عنوان «بررسی چگونگی مشارکت خانوارهای زلزله زده اردبیل در بازسازی مناطق آسیب دیده، طراحی و با سفارش و تأمین اعتبار دانشگاه علامه طباطبایی در سال های ۱۲۷ - ۱۲۷۷ اجرا شده است. در بیان مشکل و چارچوب نظری آن، پدیده «مشارکت » به منزله یکی از مشخصه های مربوط به «توسعه» در کنار چند شاخص دیگر مرتبط با همین حوزه، از ...  بیشتر