کلیدواژه‌ها = نظریه مبنایی
تعداد مقالات: 4
1. کنارگذاری آموزشی در نظام آموزش عالی ایران ؛ علل و زمینه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1399

10.22054/qjss.2020.47651.2160

زینب بیلکی؛ علی اکبر تاج مزینانی


3. جوانان و فرهنگ اتومبیل

دوره 19، شماره 58، پاییز 1391، صفحه 111-147

10.22054/qjss.2012.6875

محمود شهابی


4. رضایت اززندگی زناشویی در رهگذر نگرش و کنش اخلاقی.

دوره 16، شماره 46، پاییز 1388، صفحه 187-228

هادی خانیکی؛ منصوره تبریزی