نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف اصلی این مقاله، شناخت رابطه مطلوب و رضایت بخش زناشویی است. از آن جا که شکل گیری و تداوم احساس رضایت فرد از رابطه، متاثر از شرایط فردی و اجتماعی است. این مطالعه کوشیده است در خلال ارائه معرفی رابطه رضایت بخش نزد کنش گران، تاثیر نگرش اخلاقی فرد و همسرش و کنش مبتنی بر آن را در فرآیند ارتباطات انسانی به تصویر درآورد. داده های گردآوری شده که از طریق روش کیفی "نظریه مبنایی" مورد بررسی قرار گرفته اند، حاکی از آنند که در میان افراد نمونه تحقیق، جایگاه و نقشی که فرد برای خود قائل است بر فهم او از رابطه صحیح زناشویی، تاثیری عمیقی دارد. نمودهای ساده "فردیت" در میان زنان مورد بررسی مبین آن است که آنان خواهان جایگاه نه لزوما برابر، ولی موثر در "رابطه زناشویی" هستند. زنان در پیگیری این خواسته های خود از زندگی که در میل به مولفه هایی چون صمیمیت، محبت و تفاهم نمود می یابد، با چالش های بسیاری مواجه هستند. این مطالعه نشان می دهد که نگرش اخلاقی خودآگاه و یا ناخودآگاه در روند زندگی، گاه موجب تسهیل روابط و گاه سبب بغرنج شدن آن می گردد. در این فرایند پیچیده، هر یک از زنان با توجه به شرایط، راهبردهای خاصی را برای قابل قبول تر کردن وضعیت ارتباطی به کار می گیرند. موفقیت و یا ناکامی زبانی در کاربست این راهبردها، احساس رضایت و یا نارضایتی درونی آنها را از رابطه با همسر در برهه های مختلف زندگی رقم می زند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Marital Satisfaction Through Moral Attitude and Action (Emphasis on Woman Society)

نویسندگان [English]

  • hadi khnayeki 1
  • mansureh tabrizi 2

چکیده [English]

this article is an attempt to Provide a deep recognition of desirable and satisfactory marital relationship.It''s obvious that the formation and continuation of individual satisfaction from this relation has a close relation with the mentioned person''s individual and social conditions. Beside displaying deep introduction from satisfactory relation of individual''s this study attempts to study the individual moral attitude, the attitude of a spouse and their action based on relationship procedure. Collected data shows that among the samples the rank and role an individual believes in · has a deep effect on his'' he entire thinking of a true relationship. Simple prospects of individualist among woman show that they need effective place in marital relationship. in following such desires from their life which are displayed in features such as sincerity, kindness and comprehension'' Women face several challenges. This study shows that consciuy or subconsciaus moral attitude is helpful in facilitating the marital relationship during a spouse''s life period. Each woman according to the condition adopts especial strategie for making the relationship acceptable. Success or failure of woman in utilizing such strategie figure out their inner satisfaction or dissatisfaction from their relationship with their spouses in different periods of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital satisfaction
  • moral attitude
  • moral action
  • Grounded Theory