کلیدواژه‌ها = واژه‌های کلیدی: سیاست اجتماعی
تعداد مقالات: 3
1. سیاست اجتماعی در ایران، شکاف دولت – ملت

دوره 23، شماره 75، زمستان 1395، صفحه 93-118

10.22054/qjss.2017.7595

معصومه قاراخانی


2. سیاست‌های رفاهی اعضای هیات علمی در ایران

دوره 21، شماره 66، پاییز 1393، صفحه 126-168

10.22054/qjss.2014.725

معصومه قاراخانی


3. دولت و سیاست آموزش در ایران از سال 1360 تا 1388ش

دوره 19، شماره 56، بهار 1391، صفحه 117-166

10.22054/qjss.2012.895

علی ساعی؛ معصومه قاراخانی؛ فرشاد مومنی