دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. دیپلماسی شهروندی و فعالیت دیپلماتیک شهروندان تهرانی در فضای مجازی «مطالعه دانشجویان و دانش‌آموختگان تهرانی در اینترنت»

طاهره آذری؛ علی اصغر کیا

دوره 22، شماره 69 ، شهریور 1394، ، صفحه 198-257

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2015.1739

چکیده
  طاهره آذری*علی‌‌اصغر کیا**                                                                           تاریخ دریافت: 20/9/92                                      ...  بیشتر

2. بررسی و تحلیل جامعه شناسی تطبیقی رویکردهای ایرانی و غربی به جامعه مدنی

محمدتقی سبزه ای

دوره 21، شماره 65 ، شهریور 1393، ، صفحه 201-241

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2015.487

چکیده
  چکیده هدف اصلی مقاله حاضر، که به روش مطالعه کتابخانه‌ای و با تکنیک مقایسه‌ای انجام شده است، معرفی و تجزیه و تحلیل جامعه شناسانه شباهت‌ها و تمایزهای رویکردهای ایرانی با رویکرد غربی به جامعه مدنی است. به این منظور، اجزاء، مفاهیم و مؤلفه‌های جامعه مدنی نزد هر دو رویکردهای غربی و ایرانی بر اساس دیدگاه‌های صاحب‌نظران‌شان با یکدیگر ...  بیشتر

3. رسانه‌های شهروندی و حوزه عمومی جایگزین

هادی خانیکی

دوره 17، شماره 51 ، اسفند 1389، ، صفحه 139-188

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2011.6821

چکیده
  در این مقاله رسانه‌های شهروندی و نقش آنها در شکل‌گیری حوزه عمومی جایگزین و فضای گفت‌وگویی مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا در خلال مباحث نظری شکل‌گیری حوزه عمومی جایگزین در بعد نظری و وابستگی آن به یک رسانه فراگیر و متکثر مانند: اینترنت مطرح و سپس سیر تطور و شکل‌گیری رسانه‌های شهروندی و جایگاه آنها در زیست‌بوم جدید رسانه‌ای مورد ...  بیشتر