کلیدواژه‌ها = تهران
تعداد مقالات: 4
1. گونه شناسی قمار و آسیب های اجتماعی آن در شهر تهران(مورد مطالعه: محله هرندی)

دوره 27، شماره 89، تابستان 1399، صفحه 41-70

10.22054/qjss.2021.52241.2242

محمد علی فاطمی نیا؛ ستار پروین؛ علی اصغر درویشی فرد


3. از غرب خانه عشایری تا سرای سالمندان خصوصی تهران

دوره 2، شماره 3.4، بهار 1372، صفحه 154-165

عزت الله سام آرام


4. مسائل سالمندان در ایران

دوره 1، شماره 1.2، زمستان 1370، صفحه 113-128

عزت الله سام آرام