دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. تجربه زیسته زنان در گرایش به روسپیگری و رفتارهای جنسی پرخطر

معصومه باقری؛ مرضیه شهریاری؛ پروین گنجی

دوره 28، شماره 92 ، خرداد 1400، ، صفحه 199-232

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2021.43787.2401

چکیده
  روسپیگری تلخ‌ترین حقیقت اجتماعی جامعه کنونی است که بین افراد خاکستری جامعه که باوجود ناخالصی و آلودگی هنوز فطرت پاکشان را از دست نداده‌اند، در حال گسترش است. این تحقیق باهدف بررسی تجربه زیسته زنان در گرایش به روسپیگری در شهر خرم‌آباد و شیوه نمونه گیری هدفمند از طریق روش گلوله برفی با 12 نفر از زنان روسپی انجام‌شده است. با توجه به ...  بیشتر

2. بررسی وضعیتِ آموزش جامعه‌شناسی در ایران (یک مطالعه کیفی)

مهدخت قربانی؛ علیرضا شجاعی زند

دوره 27، شماره 90 ، مهر 1399، ، صفحه 105-134

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2021.14562.1351

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابیِ کیفیِ آموزش جامعه­شناسی، تلاش دارد تا با نگاهی به وضعیت کنونی آموزش جامعه­شناسی در ایران از دریچه­ی تجربه‌ی زیسته‌ی کنشگران اصلی آن (دانشجو و استاد)، توصیفی از آن ارائه داده و مقدمه‌ای برای بررسی نقاط ضعف و قوت مقوله‌ی آموزشِ رشته­ی جامعه­شناسی در ایران باشد. در این تحقیق با تکیه بر مفروضاتِ ...  بیشتر

3. پدیدارشناسی‌تجربه‌زیارت؛‌مطالعه ای‌در‌حرم‌امام‌رضا(ع)

محمدرضا پویافر

دوره 26، شماره 85 ، شهریور 1398، ، صفحه 165-200

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2019.35717.1929

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی تجربه زیارت زائران امام رضا (ع) از طریق یک مطالعه پدیدارشناختی انجام شده است. بر این اساس، از روش مصاحبه و همچنین مشاهده مشارکتی استفاده شده است. برای نمونه‌گیری کیفی از استراتژی نمونه‌گیری هدفمند استفاده شده است. 28 مصاحبه با مشارکت‌کنندگان انجام شد که در این میان یک توازن نسبی بر حسب جنس و بین زائران و مجاوران ...  بیشتر

جامعه شناسی
4. درک معنا و تجربه مادرانه زنان از جدایی: مطالعه ای پدیدارشناسی

احمد غیاثوند؛ سمیه عرب خراسانی

دوره 25، شماره 80 ، خرداد 1397، ، صفحه 89-108

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2018.20018.1518

چکیده
  بررسی شیوع جدایی و افزایش خانواده‌های تک‌سرپرست علاوه بر مطالعه ساختاری و عینی نیاز به بررسی ذهنیت عاملان با تأکید بر جنسیت نیز دارد. زنان سرپرست خانوار به دلیل همراه داشتن فرزندان شرایط ویژه‌ای را در دو حالت اتفاق جدایی و مواجهه با پیامدهای آن تجربه می‌کنند. تا پیش‌ازاین فرض بر آن بوده است که فرزندان عامل مهمی در نگهداشت زندگی‌های ...  بیشتر