دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. روزنامه نگاری سنتی و روزنامه نگاری سایبر در جامعه اطلاعاتی آثار فن آوری های نوین ارتباطی بر آزادی بیان

یونس شکرخواه؛ نعیم بدیعی

دوره 12، شماره 28.29 ، خرداد 1384، ، صفحه 133-171

چکیده
  در این مقاله به این پرسش کلیدی پاسخ داده خواهد شد که آیا گفتمان تعیین دستور جلسه و برجسته سازی و نیز جریان یکسویه اطلاعات در روزنامه نگاری سنتی چاپی به سوی سطح وسیعی از توده های مخاطب درحال انتقال است یا خیر و آیا روزنامه نگاری آنلاین با گونه پیشتازش یعنی روزنامه نگاری سایبر که با تکیه بر تکنولوژی های نوین ارتباطی در این انتقال گفتمان ...  بیشتر

2. پلیس و مردم در مطبوعات: تحلیل محتوای شیوه ارائه رابطه پلیس و مردم در مطبوعات ایران

علی اصغر محکی؛ نعیم بدیعی

دوره 12، شماره 28.29 ، خرداد 1384، ، صفحه 273-313

چکیده
  بر اساس نظریه های کارکردی جامعه شناسی نظام، « مطبوعات» با تصویرسازی از چهره پلیس، و عملکرد و رابطه آن با مردم می توانند در حفظ امنیت روانی جامعه ایفای نقش کنند. ایفای چنین نقشی تحت تأثیر ریشه های شکل گیری و تداوم حیات مطبوعات و پلیس در کشور و نیز فضای سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه قرار دارد. با تحلیل محتوای مطالب مطبوعات و تقارن ...  بیشتر

3. معیارهای روزنامه نگاری مطلوب در ایران: بررسی دیدگاه های استادان دانشگاه و روزنامه نگاران

نعیم بدیعی

دوره 10، شماره 23 ، آذر 1382، ، صفحه 1-42

چکیده
  این تحقیقی کوششی در تبیین معیارهای روزنامه نگاری مطلوب در ایران از دیدگاه استادان دانشگاه و روزنامه نگاران به منظور ارائه یک الگوی مناسب برای فعالیت های روزنامه نگاری است. آگاهی از این دیدگاه ها میتواند به شناخت معیارهای روزنامه نگاری مطلوب کمک کند. بدین لحاظ ضمن مروری بر نظریه های مطبوعات، معیارها و اصول اخلاق حرفه ای و شیوه های ...  بیشتر

4. بررسی میزان اعتماد دانشجویان به رسانه های خبری

نعیم بدیعی؛ هوشنگ عباس زاده

دوره 4، شماره 7.8 ، اسفند 1374، ، صفحه 179-216

چکیده
  مفهوم «اعتماد» مخاطبان به رسانه های خبری از مفاهیمی است که سالهاست مورد توجه پژوهشگران علوم ارتباطات قرار گرفته است. این بررسی که به چگونگی اداراک دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی نسبت به میزان اعتماد آنان به اخبار داخلی و بین المللی رسانه های خبری توجه دارد، موارد زیر را مطرح میکند: ا- در مورد اخبار داخلی ...  بیشتر

5. ساختار اخبار خارجی در روزنامه های تهران

نعیم بدیعی

دوره 2، شماره 3.4 ، خرداد 1372، ، صفحه 29-55

چکیده
  تصور و ادراک ما از مردم و رویدادهای دنیا به مقدار بسیار بستگی به تصویری دارد که از طریق وسایل ارتباط جمعی به ما منتقل شده است. دنیایی که باید با آن از جنبه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره مواجه شویم، غیر قابل دسترسی، غیر قابل مشاهده و در بسیاری از موارد، دور از ذهن ماست. این دنیا باید از طریق وسایل ارتباط جمعی برای ما شناخته ...  بیشتر