دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. عواطف اخلاقی و نگرش به مجازاتِ مرگ

ابوتراب طالبی؛ مرتضی رستمی قزلدرق

دوره 28، شماره 92 ، خرداد 1400، ، صفحه 31-66

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2021.59286.2357

چکیده
  پژوهش پیش رو به نگرش شهروندان ایرانی به مجازات مرگ می‌پردازد و به این پرسش که چه چیز تعیین‌کننده‌ی نگرش افراد به این مجازات است. از میان پاسخ‍هایی که از سوی نظریه‌پردازان اجتماعی به این پرسش داده شده است ما رویکردی را برگزیده‍ایم که قائل به ارتباط عواطف اخلاقی و نگرش به مجازات مرگ است. نتایج پیمایش حاکی از این است که قریب 19 درصد ...  بیشتر

2. فهم تجربه‌‌های تبعیض و نابرابری قومی در دانشگاه‌‌های ایران: مطالعه موردی ترک‌ها و کردها

ابوتراب طالبی؛ سجاد علیزاده

دوره 26، شماره 87 ، دی 1398، ، صفحه 59-91

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2020.44699.2135

چکیده
  وضعیت اقلیت‌های قومی در ایران از نظرگاه نابرابری و تبعیض قومی دهه‌‌هاست که موضوع دغدغه‌‌ها و مباحثات عمومی در داخل و خارج از ایران بوده است، اما تجربۀ واقعی و انضمامی قومیت‌ها در درون میدان‌های اجتماعی و نهادهای مدرن ایران به‌ندرت موضوع بررسی‌های علمی و تجربی بوده است؛ بررسی تجربه‌‌های زیستۀ کردها و ترک‌‌ها درون نهاد تأثیرگذاری ...  بیشتر

جامعه شناسی
3. علل و زمینه‌های گرایش به معنویت‌گرایی جدید در ایران (مطالعه‌ی شهر تهران)

صدیقه رمضانی؛ ابوتراب طالبی؛ باقر طالبی دارابی

دوره 25، شماره 83 ، اسفند 1397، ، صفحه 159-192

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2018.29902.1745

چکیده
  جامعه‌ی ایرانی از دهه‌ی هفتاد به بعد نظاره‌گر ظهور معنویت‌گرایی جدید و رشد گرایش به آن است که در ابتدا منحصر به گروه‌های حاشیه‌ای و ناراضی بود، ولی به‌ سرعت در میان اقشار مختلف گسترش یافت. پژوهش حاضر علل و زمینه‌های این گرایش را در میان شهروندان تهرانی با کمک عوامل ذکرشده در رویکردهای نظری مختلف بررسی می‌کند. در این راستا نخست ...  بیشتر

4. خوانشی انقطاعی از جامعه‌شناسی وعلوم اجتماعی مدرن در ایران

ابوتراب طالبی؛ مهدی منتظری مقدم

دوره 23، شماره 74 ، آذر 1395، ، صفحه 70-110

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2017.8216.1206

چکیده
  چکیده: این نوشتار ضمن پذیرش بحرانی بودن وضعیت علوم اجتماعی/جامعه‌شناسیِ ایرانی براساس طرحی نظرورزانه و شناخت‌شناسانه، بحران را در نحوه‌ی مواجه، فهم و خوانش این حوزه‌ی معرفتی تشخیص داده است. به همین سبب در گام نخست، مروری اجمالی بر زمینه‌های متعّین تاریخی، معرفت‌شناسانه و هستی‌شناسانه‌ی شکل‌دهنده‌ی معرفت نوین علوم اجتماعی/جامعه‌شناسی ...  بیشتر

5. معنویت‏گرایی نوین به مثابه گفتمان

ابوتراب طالبی

دوره 20، شماره 62 ، آذر 1392، ، صفحه 213-252

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2013.6770

چکیده
  مقاله پیش‌رو درباره یکی از ابعاد فرقه گرایی جدید در ایران است. توجه ویژه این نوشتار به معنویت‌گرایی جدید است. به لحاظ نظری بر نظریه «انفسی شدن» چارلز تیلور، متفکر کانادایی تکیه دارد. با استفاده از نظریه مزبور و تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، موضوع مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله به تحلیل نشانه‌های معنویت‌گرایی جدید پرداخته ...  بیشتر