نویسنده = سرایی، حسن
تعداد مقالات: 4
1. گذار جمعیتی ایران: ملاحظات مقدماتی

دوره 5، شماره 9، پاییز 1376، صفحه 1-18

حسن سرایی


2. محاسبه nLx در جدول عمر خلاصه

دوره 4، شماره 7.8، زمستان 1374، صفحه 63-78

حسن سرایی


4. نظری اجمالی بر جمعیت جهان، قاره ها و ایران

دوره 2، شماره 3.4، بهار 1372، صفحه 1-28

حسن سرایی