نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه یکی از مهمترین مسایلی که اهمیت و نقش روابط عمومی ها در دستگاه ها و سازمان های دولتی و خصوصی را به طور جدی مطرح کرده، پیچیدگی و پویایی روزافزون اجتماعات بشری است. در این راستا گستره و افق توسعه ارتباطات بین سازمانی دستگاه ها و ضرورت های انعکاسی و انتقال یافته ها و دستاوردها به عموم مردم و برقرار ماندن پل ارتباطی بین مسئولان و مردم از مهمترین عواملی است که نقش، اهمیت و ضرورت ارتقای کارآیی و نوآوری روابط عمومی را ضروری ساخته است. به طورکلی، هدف مقاله عوامل مؤثر بر کارآیی روابط عمومی و ترسیم سیمای آن درسازمان ها از دیدگاه مدیران اجرایی و مدیران روابط عمومی میباشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Efficiency of Public Relations: A Comparative Analysis of the Views of Executive and Public Relations Managers

نویسنده [English]

  • ashab habib zadeh

چکیده [English]

Today, One of the most important issues that Shows the importance of Public relations is the increasing complexity and danamism of communities. In this respect, developing intraoranizalional relations and reflecting the Scientific findings to people are the factors that explained the importance of public relations. In hte present paper, the effective factors on efficiency of Public relation and the viewws of managers are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Relations
  • Public relation managers
  • Executive managers
  • Efficiency
  • Public Opinion