نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله، در ابتدا نگاهی کوتاه به سیرتحول ارتباطات میان فرهنگی در جهان قبلاز فن آوری های نوین اطلاعاتی - ارتباطی (ICT) می شود و با تأکید بر نقش جبر و اختیار در ارتباطات میان فرهنگی نشان داده می شود که نظام ارتباطات میان فرهنگی تا قرن ۱۳ میلادی به صورت چند قطبی بوده و از قرن چهاردهم، عصر سلطه «یک قطبی» آغاز و با تحولاتی چند، به دوران جهانی شدن یا به تعبیر هربرت مارشال مک لوهان، به دوران زندگی انسان در دهکده جهانی رسیده است. عصری که اگر چه محصول یک فرآیند تاریخی است، اما در آن، اجرای پروژه های ارتباطی علیه فرهنگ های دیگر سهل تر شدهاست.مقاله در ادامه، این دیدگاه را مطرح میکند که اگر چه شکل گیری اصطلاح «امپریالیسم فرهنگی»، محصول نظام تک قطبی با مرکزیت امریکا و به وجود آمدن اصطلاح«تهاجم فرهنگی»، حاصل تحولات عصر دهکده جهانیاست،اماآنچه «تهاجم فرهنگی» نامیده می شود، تفاوت های عمیقی با «تهاجم نظامی» دارد. مقاله ضمن تبیین برخی از تفاوت های ملکور، کوشش میکند که نشان دهد. وضعیت حاضر، یک دوره درحالگذراستوطیچنددههآینده،ویژگیهایدهکدهجهانیتغییرخواهدکردوعصرجدیدیآغازخواهدشد که نویسنده به دلیل مشابهت نسبی ویژگیهای آن با سازوکار حاکم بر بازارهای سنتی مشرق زمین، طی مقالات متعدد خود آن را «بازار پیام» نامیده است. آخرین بخش مقاله اختصاص به توصیف برخی ویژگیهای ارتباطات میان فرهنگی در بازار پیام، به ویژه تحولات سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به زبان دارد و نگاهی به آسیب شناسی ایران در بازار مذکور خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Message Bazaar and the Future of Inter-Cultural Communication

نویسنده [English]

  • mehdi mohsenian raad

چکیده [English]

In this paper, we first briefly review the evolution of the inter-cultural communication in the pre-ICT world. By emphasizing on the role of fatalism and free will beliefs in the inter-cultural communication, it has been shown that the system of inter-cultural communication used to be in a multi-polar fashion before the 13th century. The single-polar age started from the 14th century and ended up to the globalization era which was described by Herbert Marcel McLuhan as the era of living in a globalvillage . Although the global village was formed by a historical process by itself, but it made it much easier to run some communicational projects against other cultures. The second part of the paper considers the culturalimperialism and cultural invasion concepts. The cultural imperialism is the product of having a US-based single-polar system and the cultural invasion is due to some specific evolutions during the global village era; however it should be noted that the so called cultural invasion is in a great difference with the military invasion . By explaining some of the important differences, it has been shown that the current situation is actually a transient period which is anticipated to be followed by a different era within a few years. The upcoming stage is called the message bazaar as it has some interesting similarities with the oriental traditional bazaars. The last part of the paper describes some of the predicted features of the inter-cultural communication, especially the effect of hardware and software evolutions to ease the difficulties of having different languages, in the message bazaar. The pathology of entering to the so called bazaar is also studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inter-cultural Communication
  • Global Village
  • Message Bazaar
  • Language