نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله در بحث از چگونگی رسانه ها و فرهنگ های بومی در عصر جهانی شدن، سعی شده است به این پرسش پاسخی روشن داده شود که آیا جهانی شدن سبب بحران در هویت فرهنگی و از بین رفتن فرهنگ های بومی و استحاله آنها در فرهنگ جهانی خواهد شد؟ پاسخ این پرسش با استفاده از روش تحقیقی کتابخانه ای و اسنادی و استفاده از دیدگاه های مختلف اندیشه گران و نظریه پردازان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مطالبی با عناوین زیر مورد بحث واقع شده است: مکتب واقع گرایی، بین المللی شدن، منطقه گرایی، آیا جهانی شدن تهدیدی برای هویت فرهنگی است؟ جهانی شدن از دو منظر، فرهنگ جهانی، دهکده جهانی یا امپریالیسم فرهنگی ؟ در پایان، این فرضیه اثبات شده که جهانی شدن نه تنها سبب از بین رفتن فرهنگ های بومی و محلی نخواهد شد، بلکه آنها را تقویت و تثبیت خواهد کرد. رویکرد کشور ما در عصر جهانی شدن باید نقادانه، فعال و همراه با بازیگری و حضور در صحنه باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Media and Local Cultures in Globalization Era

نویسنده [English]

  • rahman saeedi

چکیده [English]

ln this article, in discussing the situation of medias and local cultures in globalization epoch, the writer tries to answer the following question: Does globalization make crisis in cultural identity and destroy local cultures in global culture? To answer this question, different viewpoints from a unmber of scientists and theoreticians are studied and analyzed by the writer. Then, he introduces the most important schools and concepts regarding to globalization, in - eluding: realism school, internationalization, regionalization, cultural identity, global culture, media globalization. global village, and cultural imperialism. At the end of the article, the hypothesis has been accepted that globalization not only does not destroy local cultures but also refines them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Globalism
  • Cultural Identity
  • universal