نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این نوشته پس از اشاره ای که به نقوش و نمادهای نو یافته تیمره و مضامین این نقوش دارد، می کوشد به پرسش های بسیاری که در ذهن بیننده این نقوش یا خوانندگان چنین گزارش های برانگیخته می شود، پردازد. در کل، آدم از چه زمانی و برای چه و چگونه به هنرورزی ، از جمله نقاشی و کنده کاری روی سنگ پرداخته است؟ نگارگران نقوش صخرهای تیمره چه کسانی بوده اند؟ آیا این تصور غالب که این نقوش کار چوپانان ، کاروانیان، رهگذران و کتیرازنان است، درست است؟ چرا تنها در مناطق جغرافیایی خاصی همچودن کناره ها و سرشاخه های اعلای رودخانه های منطقه به این نگارگری ها بر می خوریم؟ و مهم تر آن که برای چه منظوری این همه نقوش جانوران و آدمی را بر سنگ نقر کرده اند؟ آیا هدف از چین نگارگری هایی ارضای نیازهای زیباشناسانه و تفنن و بازی یا مسائلی جدی و خطر بوده است ؟ چرا نقش جانوران اهلی و گیاهان تا این اندازه نسبت جانوران وحشی اندک است؟ چرا گاه بارها این نقوش روی یکدیگر حک شده اند؟ و سرانجام این که زمان و هنگام چنین نگارگری هایی کی بوده است؟ و به جز راه های مقایسه ای و تخمین از طریق قراین، چه راه های دقیق تر و مستقل تری برای زمان سنجی این نگاره ها می توان یافت؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Some Guesses And Evaluations About Rock Engravings Of

نویسنده [English]

  • morteza farhadi

چکیده [English]

In this article, the writer first talks about the newly.found drawings and symbols of Teimareh and their themes. Then, he tries to answer a great deal of questions emerging in the minds of those who observe these drawings or read the reports about them: When, why and how the man was involved in artistry, including painting and engraving on the rocks? Who were the creators of the drawings and symbols seen on the Teirnareh rocks'? Were they _ as it is mostly believed _ shepherds, caravanians, passengers and like it? Why merely in special areas, such as beaches and the main branches of the rivers, these drawings and symbols are observed? Why are the patterns of mans and animals seen frequently? What was the objective of the creators of these patterns: to satisfy their aesthetic needs, to play upon rocks, or to do something seriously? Why are the patterns of the plants and domestic animals too ICM than those of wild animals? Why some of these patterns have been engraved repeatedly on each other'! When have they been created? How can we find the exact origins of these patterns, excluding comparison and guessing by means of contexts?