دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
جی‌غال‌اسمک (جوغاسم، پیشوک، پیقُک، چیدم،-- مرتضی فرهادی*سیاوش امینی، طیب خالدی، مرتضی رشیدی، شجاع امیری، افشین شیراوند، ایرج جمشیدی، فهد کمالوندی، علی گاورسینی، امیر مرادی، خانم جلیلیان، اکرم احمدی دارام ر

مرتضی فرهادی

دوره 21، شماره 67 ، اسفند 1393، ، صفحه 17-72

https://doi.org/10.22054/qjss.2015.1234

چکیده
  جی‌غال‌اسمک (جوغاسم، پیشوک، پیقُک، چیدم، چیدان، چکیدان...)گیاه مردم‌شناسی  و جغرافیای گیاهی (قلمرو رویشی) این گیاه در ایرانمرتضی فرهادی* سیاوش امینی، طیب خالدی، مرتضی رشیدی، شجاع امیری، افشین شیراوند، ایرج جمشیدی، فهد کمالوندی، علی گاورسینی، امیر مرادی، خانم جلیلیان، اکرم احمدی دارام رودی **         تاریخ دریافت: ...  بیشتر

گلخوشناسی گونه‌ای گل حسرت جوغاسِم (جی غال اِسمک، پیشوک، پیغوک، ...)- مرتضی فرهادی

مرتضی فرهادی

دوره 20، شماره 63 ، اسفند 1392، ، صفحه 1-33

https://doi.org/10.22054/qjss.2013.799

چکیده
  چکیده    "گیاه مردم‌شناسی" شاخه نوپا و برون رشته‌ای از حوزه دانش‌ و فن‌آوری‌های سنتی مردم‌شناسی است. حوزه دانش و فن آوری سنتی، حاصل هزاران سال تجربه آدمی‌در ارتباط با خود و دیگران (جامعه) و طبیعت در بستر تاریخ و فرهنگ محلی، منطقه‌ای و جهانی بوده که بخش اندکی از آن در دوران خط به نگارش درآمده؛ اما بدنه اصلی آن به دلایل گوناگون ...  بیشتر

حرکت و کار در اندیشه و آیین‌های‌ ایرانی و یونانی‌ (بستگی‌های‌ کار و نظام ‌اجتماعی‌ در فلسفه‌ و ادیان‌ "ایرانی‌ ـ اسلامی"‌ و یونانی‌ و یهودی‌ ـ مسیحیایی)

مرتضی فرهادی

دوره 18، شماره 55 ، اسفند 1390، ، صفحه 1-57

https://doi.org/10.22054/qjss.2012.885

چکیده
  چکیده: در این نوشتار به کار و حرکت از دیدگاه عام و فلسفی و رشته‌های گوناگون علوم اجتماعی پرداخته شده است و سپس از دیدگاه زیست‌شناسی و علم اقتصاد کار از غیر کار تفکیک شده و پس از این تعاریف و طبقه‌بندی‌ها مؤلف کوشیده، از یک سو فرهنگ تولیدی و فرهنگ کار امروز ایران را با دیروز آن در ارزش‌گذاری‌ها و حرمت کار و وجدان کاری و مسائل پیوسته ...  بیشتر