دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
ارزیابی نظریه دو عاملی هرزبرگ در بین معلمان قم

امیر حمزه مهرابی

دوره 12، شماره 32 ، اسفند 1384، ، صفحه 113-137

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی تئوری دو عاملی فردریک هرزبرگ در شهر قم استو محقق در پی آن است تا روشن سازد که نتایج حاصل از تحقیقات وی در شهر پنسیلوانیای امریکا، در شهر قم نیز تایید می شود یا خیر؟برای این منظور، تئوری دو عاملی هرزبرگ به عنوان چارچوب نظری تحقیق برگزیده شد. به اقتضای توانایی محقق و محدودیت زمان و منابع مالی، شهر قم به عنوان ...  بیشتر

بررسی فرآیند تغییر نام معابر و اماکن عمومی

امیر حمزه مهرابی

دوره 9، شماره 17 ، خرداد 1381، ، صفحه 97-130

چکیده
    این تحقیق با نگاهی جامعه شناسانه، به بررسی موضوع(تغییر نام اماکن عمومی) می پردازد و در پی آن است تا دریابد به چه دلایلی بعضی از اسامی جدید که بعد از انقلاب اسلامی برای اماکن عمومی انتخاب شدند، بین مردم رواج پیدا کردند ولی نام های زیادی بین مردم رایج نشدند. در بیشتر شهرهای ایران به طور وسیع و دامنه داری، اسامی بسیاری از اماکن عمومی ...  بیشتر