نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

 
این تحقیق با نگاهی جامعه شناسانه، به بررسی موضوع(تغییر نام اماکن عمومی) می پردازد و در پی آن است تا دریابد به چه دلایلی بعضی از اسامی جدید که بعد از انقلاب اسلامی برای اماکن عمومی انتخاب شدند، بین مردم رواج پیدا کردند ولی نام های زیادی بین مردم رایج نشدند. در بیشتر شهرهای ایران به طور وسیع و دامنه داری، اسامی بسیاری از اماکن عمومی عوض شدند ولی پس از چند سال، اغلب اسامی جدید به فراموشی سپرده شدند. آیا به کار نبردن اسامی جدید انگیزه سیاسی دارد؟ یا عوامل دیگری باعت رایج شدن مجدد اسامی قبلی این اماکن شده است؟ این تحقیق در سال 1380 و با استفاده از روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد که پس از اتمام مطالعات زمینه ای از طریق مراجعه به محلات و بررسی نقشه رسمی شهر، داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه و تشکیل گروه مباحثه جمع آوری گردید. جامعه آماری تحقیق، «شهر قم و (چهارصد نفر» به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. پاسخگویان به شکلی تصادفی با در نظر گرفتن ناهمگونی فرهنگی مناطق مختلف شهر برگزیده شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که پس از انقلاب اسلامی تنها نام اماکنی تغییر یافته که اسامی قبلی ان ها مربوط به یکی از وابستگان رژیم شاهنشاهی بوده است، یعنی بار ارزشی منفی داشته اند. از بین چهار نام تغییر داده شده، تنها نام جدید چهار مکان در بین مردم رواج پیدا کرده است، البته عامل دخیل بودن «انگیزه سیاسی» در به کار نبردن اسامی جدید تأیید نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Procces of Renaming Public Places and Public Passags of Qum

نویسنده [English]

  • amir hamzeh mehrabi

چکیده [English]

This research has been performed from the sociological point of view to inspect calling, naming and changing the names of some streets and pubic places, intending to clarify why some of the names which were selected after Islamic Revolution became so popular among the people and some others didn't. In Iran , in the most cities, the names were changed; but mostly after a few years they were forgotten. ls there any political motivation for the new names not being used (they were selected after Islamic Revolution), or there are other factors that caused the using of the previous names to become current. This research was done in 2001. After performing all feild studies and studying the map of the city, data were gathered through question sheets. The statistical society of the research (Universe) was Qom and also sample size were four hundred persons. According to the dissimilation culture in different areas of the city, the samples were chosen randomly. The result of the research indicates that after Islamic Rcvolation only the names of the places that their previous names were related to one of the relatives of Shah family have been changed; that is to say, they had negative