دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
1. بررسی تأثیر همنوایی در تخلف از علائم چراغ راهنمایی عابر پیاده توسط عابرین در شهر تهران

فرامرز سهرابی؛ یوسف کریمی

دوره 19، شماره 56 ، خرداد 1391، ، صفحه 253-280

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2012.898

چکیده
  چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر همنوایی در تخلف عابرین  پیاده از علائم چراغ راهنمایی عابر در شهر تهران می‌باشد. روش تحقیق بکار رفته در این پژوهش، روش میدانی و ابزار بکار گرفته شده مشاهده، مصاحبه و استفاده از همدست می‌باشد. تعداد افراد گروه نمونه در این پژوهش 728 نفر و افراد گروه نمونه تمام عابرانی بودند که هنگام عبور از تقاطع ...  بیشتر

2. تاثیر حضور ماموران راهنمایی و رانندگی بر توقف عابران پشت چراغ قرمز عابر

خدیجه علی آبادی؛ یوسف کریمی

دوره 7، شماره 11.12 ، اسفند 1379، ، صفحه 225-235

چکیده
  این پژوهش به منظور تعیین تأثر حضور مأموران راهنمایی و رانندگی بر میزان اطاعت عابران از چراغ عابر انجام گردید. آزمودنی های این پژوهشی عابرانی بودند که از ضلع جنوب غربی میدان انقلاب در یکی از روزهای هفته و در این ساعات ده تا دوازده صبح از خیابان عبور می کردند. تعداد بیست چراع قرمز (ده عدد با حضور مأمور و ده عدد در غیاب مأمور) در فاصله دو ...  بیشتر

3. بررسی آزمایشی اثر تلقین بر ادراک بویایی: پژوهشی در روانشناسی اجتماعی ادراک حسی

یوسف کریمی

دوره 5، شماره 9 ، آذر 1376، ، صفحه 151-168

چکیده
  برای مشخص کردن اثر تلقین بر ادراک بویایی، گروهی از دانشجویان رشته کتابداری دانشگاه علامه طباطبایی مورد آزمایش قرار گرفتند. مقداری چای کمرنگ که به رنگ الکل صنعتی در آمده بود در بشقابی در جلوی کلاسی قرار گرفت و به دانشجویان تلقین شد که این مایع الکل است و از آنان خواسته شد که هر زمان بوی الکل را درک کردند روی کاغذی یادداشت کنند که بو را ...  بیشتر