دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
بررسی جامعه‌شناختی مسئله‌ اجتماعی آب در ایران با نگرش توسعه‌ پایدار - دکترمحمد تقی سبزه ای-شکیبا کولیوند

محمدتقی سبزه ای؛ شکیبا کولیوند

دوره 24، شماره 77 ، شهریور 1396، ، صفحه 404-433

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2017.7924

چکیده
   این مقاله 3 هدف را دنبال می‌کند: اول، معرفی مسئله‌ی آب و پیامدهای مخربش برای جامعه‌ی ایرانی، دوم، شناخت علل ایجاد کننده‌ی مسئله‌ی آب، و سوم، ارائه‌ی راه‌حل‌هایی برای کاهش آن. این بررسی جنبه توصیفی و تحلیلی دارد و مستند به تحقیقات و داده‌های تجربی، آمارهای معتبر و نظرات کارشناسان مسایل اجتماعی و محیط‌زیستی، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، ...  بیشتر

بررسی و تحلیل جامعه شناسی تطبیقی رویکردهای ایرانی و غربی به جامعه مدنی

محمدتقی سبزه ای

دوره 21، شماره 65 ، شهریور 1393، ، صفحه 201-241

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2015.487

چکیده
  چکیده هدف اصلی مقاله حاضر، که به روش مطالعه کتابخانه‌ای و با تکنیک مقایسه‌ای انجام شده است، معرفی و تجزیه و تحلیل جامعه شناسانه شباهت‌ها و تمایزهای رویکردهای ایرانی با رویکرد غربی به جامعه مدنی است. به این منظور، اجزاء، مفاهیم و مؤلفه‌های جامعه مدنی نزد هر دو رویکردهای غربی و ایرانی بر اساس دیدگاه‌های صاحب‌نظران‌شان با یکدیگر ...  بیشتر