نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

 این مقاله 3 هدف را دنبال می‌کند: اول، معرفی مسئله‌ی آب و پیامدهای مخربش برای جامعه‌ی ایرانی، دوم، شناخت علل ایجاد کننده‌ی مسئله‌ی آب، و سوم، ارائه‌ی راه‌حل‌هایی برای کاهش آن. این بررسی جنبه توصیفی و تحلیلی دارد و مستند به تحقیقات و داده‌های تجربی، آمارهای معتبر و نظرات کارشناسان مسایل اجتماعی و محیط‌زیستی، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، حقوق‌دانان و مدیران اجرایی کشور است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد در حال حاضر کشور ایران دارای سه مشکل اساسی در رابطه با آب است: «کمبود آب»، «آلودگی آب» و «خشک‌شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها». مسایل آب پیامدهای تهدید‌کننده‌ای برای توسعه‌ی‌ پایدار کشور از ابعاد مختلف طبیعی، سلامت، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارند. چارچوب نظری مقاله نظریه‌ی توسعه‌ی پایدار است. علت اصلی مسئله‌ی آب پیروی از الگوی «اقتصاد کلاسیک» در ایران است که اصول محیط‌زیستی توسعه پایدار را رعایت نمی‌کند. علل دیگر عبارتند از: «صنعتی‌شدن»، «شهری‌شدن»، «رشد جمعیت»، «افزایش مصرف منابع آبی» و «کم‌توجهی به اصول محیطزیست در تدوین برنامه‌های توسعه». راه‌حل کلیدی حل مسئله‌ی آب راه‌حل تغییر راهبرد توسعه‌ی کشور از اقتصاد کلاسیک مبتنی بر بهره‌برداری هرچه بیش‌تر از طبیعت به اقتصاد زیست‌بومی مبتنی بر توانایی‌های طبیعت ایران و احترام به آن است. سایر راه‌حل‌های عبارتند از: «ارتقای فرهنگ عمومی»، «اصلاح الگوی برداشت و مصرف آب»، «تاسیس و تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌‌محیطی»، «مدیریت و حکمرانی بهینه‌ی آب» و «ضمانت قانونی دادن به برنامه‌های محیط‌‌زیست» و «استفاده از فناوری‌های مدرن».

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Social Problem of Water with Sustainable Development Perspective: A Sociological Analysis

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi sabzehie 1
  • Shakiba Kolivand 2

1 razi

2 razh

چکیده [English]

 

 

 
 
 
Abstract
 
The present study aimed at introducing water as a problem and its destructive consequences on Iranian society, recognizing the reasons behind the water problem and offering solutions to control it. It was a descriptive analytical study supported by reliable experimental data and statistics. The results showed that Iran is suffering three water problems: water pollution, water shortage and drying of lakes and lagoons. Water problems have many threateningly natural, sanitary, political and socio-economic consequences for sustainable development of Iranian society. The theoretical framework of the study is based on sustainable development theory. The main reason for the current water problems in Iran arose out of a model of classic economy which does not follow the environmental principles of sustainable development. The other factors include climate chang, construction dams, industrialization, urbanization, population growth and Traditional agriculture with low productivity. The key solution for resolving the water problem is the Following the principles of environmental sustainability in industrial development plans. The other solutions are promotion of public culture, refining the harvest and consumption patterns of water in all sectors of the economy, especially agriculture, Optimizing water resource management, Increase the economic value of water,giving constitutional guarantee to environmental programs, and using modern technologies.
 
 
 


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • social problem
  • Sustainable Development
  • ecological economy
  • water pollution
  • water shortage
  • and drought