دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1377)
دوره 5 (1376)
دوره 4 (1374)
دوره 3 (1373)
دوره 2 (1372)
دوره 1 (1370)
بازتاب مؤلفه‌های فرهنگ مدرن در مطبوعات عصر قاجار (بررسی روزنامه‌های وقایع‌اتفاقیه و اختر)

محمدمهدی فرقانی؛ مهدیه حمزه ئی

دوره 20، شماره 61 ، شهریور 1392، ، صفحه 145-182

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2013.9800

چکیده
  چکیده این مقاله با هدف شناخت نحوه انعکاس مؤلفه‌های مادی و غیرمادی فرهنگ مدرن در مطبوعات دوره قاجار (عصر ناصری)، با استفاده از چارچوب مفهومی مبتنی بر عناصر مادی و غیرمادی فرهنگ، مطالعات نظری مبتنی بر نظریه‌های اشاعه نوآوری‌ها و تأخر فرهنگی، با روش تحلیل محتوای کمی، محتوای دو نشریه وقایع‌اتفاقیه و اختر را بررسی کرده ‌است. وقایع‌اتفاقیه ...  بیشتر

بررسی جایگاه روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و توسعه در مطبوعات محلی

محمدمهدی فرقانی

دوره 20، شماره 60 ، خرداد 1392، ، صفحه 196-244

http://dx.doi.org/10.22054/qjss.2013.6892

چکیده
  این مقاله­­‌­، بر اساس نتایج تحلیل محتوای مطالب مطبوعات محلی استان خوزستان تدوین شده است. هدف اصلی پژوهش، بررسی مطبوعات محلی استان خوزستان از نظررعایت اصول روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و معیارهای روزنامه‌نگاری توسعه در دوره زمانی فروردین تا اسفند 1389 است. در مجموع این پژوهش نشان می‌دهد که مطبوعات محلی استان خوزستان از هر دوجنبه ...  بیشتر

آگهی خدمت عمومی؛ ظرفیتی ناشناخته در ارتباطات توسعه

محمدمهدی فرقانی

دوره 7، شماره 11.12 ، اسفند 1379، ، صفحه 85-110

چکیده
  موضوع اصلی این مقاله، و آگهی های خدمت عمومی، است که مقوله ای نسبتاً تازه و ناشناخته در ارتباطات و تبلیغات توسعه ای به شمار می آید. آگهی خدمت عمومی، ماهیتی توسعه ای دارد با متضمن سود یا نفع مادی و شخصی برای صاحب آگهی نیست، محتوای آن را «آموزش» و «اطلاعات» تشکیل می دهد و در طراحی و ارائه آن، از شیوه های روزنامه نگاری و تبلیغات ...  بیشتر