نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله، بر موارد مورد نیاز جهت ظرفیت سازی اجتماعی و سیاسی در مسائل مربوط به محیط‌زیست و بصورت خاص پدیده ریزگردها در جنوب غربی کشور بررسی شده و به دیپلماسی آب به عنوان راهکاری برای احیای تالاب هورالعظیم که منشاء پدیده ریزگردها در جنوب غربی کشور در منطقه بوده و حوضه آبریز آن ما بین سه کشور ایران، عراق و ترکیه قرار دارد پرداخته شده است. دیپلماسی آب پیشنهادی طیف وسیعی از مذاکرات از جمله: دیپلماسی فاجعه، دیپلماسی پیشگیرانه (از ایجاد مناقشات) و دیپلماسی سبز را شامل می شود. در حال حاضر، ترکیه تنها به دنبال استفاده از منابع طبیعی برای توسعه خود، بدون در نظر گرفتن مشکلات زیست محیطی منطقه می باشد، بنابراین می‌توان گفتمان موجود در منطقه را گفتمان جهان سومی دانست. لذا پیشنهاد می شود با عبورازگفتمان بردبرد به گفتمان سبز رسیده و با استفاده از این گفتمان و تئوری بازی نقطه تعادل احیای تلاب را تعیین نمود. همچنین باید شبکه ای از روابط اجتماعی وسیاسی در بین کشورهای ذینفع برای زمینه سازی در افکار عمومی و تأثیرگذاری بر تصمیم گیران و تصمیم سازان ایجاد نمود. درصورتی که تصمیم گیران سیاسی دو کشور ایران و عراق دیپلماسی آب و کالا (رها سازی آب توسط کشور ترکیه را در مقابل بازار کالا در کشور ایران و عراق و گردشگری در ترکیه) را به عنوان یک ابزار مذاکره با دولت ترکیه استفاده نمایند، قدمی به سوی تعادل محیط زیست در منطقه خواهد بود. در ساختار شبکه ای، از اتصالات گسترده، اساس نامه های متعدد و رضایت رو به رشد برای مذاکرات شبکه ای حل معضل ریزگردها باید سود جست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social and Political Capacity Building for Water Diplomacy in the Prevention of Dust Storm Disaster

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ebrahim Banihabib
  • Narges Dolatabadi

چکیده [English]

In this paper, social and political capacity building for issues related to the environment, specifically the phenomenon of dust storm in the southwest of Iran which is studied and water diplomacy as a strategy for restoration of Hoor-Alazim wetland which its basin is in Iran, Iraq and Turkey and now is a source of dust storm was investigated. Water diplomacy includes wide spectrum of negotiations such as: disaster diplomacy, preventive water diplomacy and green diplomacy. Currently, Turkey uses its natural resources for development ignoring its environmental impacts. Thus, current dialog jn region is third world dialog. So, it is suggested using win-win dialog as a path to achieve green dialog and applying this dialog as well as game theory, the balance point of the wetland restoration should be determined. In addition, social and political networks among stockholder states for preparing public opinion and impacting on decision maker and decision supporter should be constructed. If policy makers of Iran and Iraq apply water and merchandise exchange diplomacy as a negotiation tool in dialog with Turkey, it will be a step to restoration of environment of region. In networking structure, we should use wide links, several statute and increasing satisfaction for network negotiations in conflict resolution of dust storm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capacity building
  • water diplomacy
  • disaster diplomacy
  • preventive diplomacy
  • green diplomacy
  • Game Theory