نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر، نوعی فراتحلیل از دانش علوم اجتماعی در چند دهه اخیر در ایران است. اگر چه این ادعای بزرگ، نیازمند پژوهش­های وسیع نیز هست، اما پژوهشگران به اقتضای دانش و امکانات محدود خود، به بررسی مدل کوچکی در این حوزه از دانش دست زده­اند.
«فصلنامه­ علوم اجتماعی» به عنوان دومین فصلنامه­ علوم اجتماعی ایران، الگوی کوچک شده­ شاکله­ علوم اجتماعی در ایران، متنی است که این پژوهش به بررسی آن به روش تحلیل محتوا پرداخته استتا نوعی امکان بازبینی از تولیدات 22 ساله­ آن در طی 58 شماره­ را فراهم نماید. در این پژوهش، تعداد 332 مقاله منتشر شده در 58 شماره­ این فصلنامه که به روش تمام­شمار انتخاب شده­اند، واحد تحلیل را شکل می­دهند. حصول اعتبار جهت مقوله­بندی مقالات و محتوای آن از طریق صوری و با مراجعه به متخصصین فن صورت گرفته و پایایی آن به روش آزمون – آزمون مجدد فراهم گردیده است. تحلیل این مقالات نشان می­دهد که به لحاظ روشی، رویکرد غالب مقالات، به سمت و سوی تحقیقات تجربی، کمی و به طور خلاصه، پوزیتیویستی گرایش دارد و روش­های تفهمی و ذهنی و انتقادی پژوهشبه دفعات کمتری مورد استفاده قرار گرفته است و نیز اگر چه موضوع نسبتاً زیادی از مقالات، مسائل داخلی است، اما یکی از مهمترین معرف­های بومی­گرایی در علوم اجتماعی یعنی نظریه­سازی، جایگاه بسیار پایینی دارد و اکثر مقالات، نوعی نظریه­آزمایی است.
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

فراتحلیلی بر روش و محتوای مقالات فصلنامه‌ علوم اجتماعی غلامرضا لطیفی* سید محمد بساطیان**

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Latifi 1
  • Seyed Mohammad Basatian 2
منابع
-        اسعدی، هومان. (1385)، «تصلب سنت، انجماد ردیف»، فصلنامه موسیقی ماهور، ش 34.
-        اسمیت، فیایپ. (1383). درآمدی بر نظریه فرهنگی، ترجمه: حسن پویان، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی؛مرکز بین‌المللی گفتگوی تمدن‌ها.
-        تاجیک، محمدرضا. (1383)، گفتمان، پاد گفتمان و سیاست، تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی
-        جهانبگلو، رامین. (1379)، ایران و تجدد: گفت و گوهای رامین جهانبگلو با پژوهشگران ایرانی و خارجی، ترجمه: حسین سامعی، تهران: انتشارات گفتار.
-        جوادی، غلامرضا. (1379)، موسیقی ایران از آغاز تا امروز، جلد 3 تهران: انتشارات موسسه همشهری.
-        خالقی، روح الله. (1333)، سرگذشت موسیقی ایران، ج 3، 2، 1، تهران: صفی علیشاه.
-        درویشی، محمدرضا. (1373)، نگاه به غرب، تهران: ماهور.
-        دهخدا، علی اکبر. (1377)،  لغتنامه دهخدا، ج 2، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
-        ساروخانی، باقر. (1381)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، جلد اول: اصول و مبانی. تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی چاپ هفتم.
-        سپنتا، ساسان. (1369)، چشم انداز موسیقی ایران، تهران: انتشارات مشعل.
-        سروی، حسین. (1388)، تحلیل گفتمان‌های موسیقی در ایران معاصر (1385-1285)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی.
-        سعید، ادوارد. (1383)، شرق شناسی، ترجمه: عبدالرحیم گواهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
-        سعید، ادوارد. (1382)، فرهنگ و امپریالیسم، ترجمه: اکبر افسری، تهران: توس.
-        صدرنوری، بردیا. (1384)، طرح جامع موسیقی کشور، تهران: راد نواندیش.
-        فاضلی، نعمت‌الله. انسان شناسی تجدد، تجدد بومی ‌و بومی‌ شدن تجدد در ایران امروز (کتاب در دست چاپ)
-        فرکلاف، نورمن. (1379)، ‌تحلیل انتقادی گفتمان (گروه مترجمان‌، تهران)، مرکز مطالعات و تحقیقالت رسانه­ها.
-        کلانتری، سارا. (1383)، «ورود و رواج دیدگاه‌ها تجددگرا در موسیقی ایران»، فصلنامه موسیقی ماهور،  ش 25، پاییز.
-        کوثری، مسعود. (1386)، «گفتمان‌های موسیقی در ایران»، مجله ‌اینترنتی هفت سنگ
-        گیدنز، آنتونی. (1377)، پیامدهای مدرنیت، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.
-        مهدیزاده، شراره. (1380)، تلویزیون و نوگرایی، رسالة دکتری در رشتة جامعهشناسی، دانشگاه تهران.
-        میرعلی‌نقی، سیدعلیرضا. (1377)، موسیقی نامه وزیری (مجموعه آثار قلمی‌ و گفتاری استاد علینقی وزیری)، تهران: انتشارات معین.
-        نتل، برونو. (1382)، «تأثیر غرب بر موسیقی ملل»، ترجمه: حمیدرضا ستار، فصلنامه موسیقی ماهور، ش 19.
-        جوادی، غلامرضا. (1389)، موسیقی ایران از آغاز تا امروز جلد 3 تهران: انتشارات موسسه همشهری
-        یارمحمدی، لطف ا... (1383)، مجموعه مقالات گفتمان و تحلیل گفتمان‌، تهران، فرهنگ گفتمان، گفتمان شناسی رایج و انتقادی، تهران‌، ‌هرمس.
 
- Nettl, Bruno. (1983).  The study of Ethnomusicology: Twenty-nine Issues and Concepts. Illinois and Chicago: University of  Illinois presss.
- Van d ijk, A. (1993). Discourse analysis, indiscourse & society, Vol 4
http://zavalandishe. blogfa. com/post-7. aspx