نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این مقاله، پژوهشگر درصدد یافتن  پاسخ این پرسش است که چگونه خبرگزاری اینترپرس سرویس به عنوان یک خبرگزاری برای کشورهای جهان سوم، توانسته سلطه خبری خبرگزاری‌های بزرگ کشورهای غربی را تعدیل کرده و به صورت یک رقیب جدی در برابر آنها ظاهر شود؟
در این مقاله، از روش اسنادی – کتابخانه‌ای سود برده شده است.
 نتایج نشان می‌دهد که خبرگزاری اینترپرس سرویس به عنوان یک خبرگزاری مهم جهان سومی، توانسته نقش عمده‌ای، در جریان بین المللی اخبار و گفتمان غالب بر این جریان، ایفا کند. به عبارتی این خبرگزاری با استفاده از امکانات موجود، و با بهره گیری ازمفاهیم بنیادی و شیوه روزنامه نگاری توسعه‌ای - انتقادی و با اتخاذ خط مشی مستقل خبری، نابرابری و عدم تعادل اطلاعات بین المللی را به طور جدی، به چالش کشانده است. در واقع، امروز، اینترپرس سرویس در دنیای اخبار و اطلاعات بین المللی، به زبان و صدایی تبدیل شده که بیانگر آرزوها، آرمان‌ها، ایده‌ها، خواست‌ها، مطالبات و تلاش‌های کشورهای جهان سوم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Inter press Service (IPS) as an International News Agency in the Third World Countries

نویسنده [English]

  • abas asadi

چکیده [English]

In this article researcher tries to respond how Inter press Service (IPS) as a third World News Agency has reduced the effect of domination of the Westerns agencies and showed reaction against Western News Agency. The method of this research was descriptive analysis and researcher used the library and documentary techniques for gathering the information. Findings show that: Inter press Service (IPS) agency as an important agency of the Third World countries played a vital role among the international flow of news and dominant discourse. In other words, using some accessible facilities and by referring to basic concepts and method of Developmental- critical Journalism, also having independent news policy, this news agency could challenge Western News Agency and unbalance international information flow in the world today. In fact, the Inter press Service (IPS) agency can express the aspiration, ideas, demands and the efforts of the Third World countries in the international news flow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • news agency
  • Development Journalism
  • Inter press Service (IPS) agency
  • Information Flow