نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

به منظور بررسی علل سوء مصرف و وابستگی به مواد مخدر در مجروحان جنگی، نمونه‌ای به حجم 380 نفر از مجروحان جنگی با درصدها و انواع مختلف مجروحیت‌ها به روش تصادفی طبقه‏ای انتخاب شد و پرسشنامه 39 سؤالی علل سوء مصرف و وابستگی به مواد که 5 حوزه علل فردی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی – فرهنگی، خانوادگی و قانونی را اندازه می‌گیرد بر روی آنها اجرا شد. به منظور تعیین علل از آزمون مربع کای و آزمون علامت استفاده شد، تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد عوامل فردی، اقتصادی و آموزشی – فرهنگی از عوامل اعتیاد مجروحان جنگی است، ولی عوامل اجتماعی، خانوادگی و حقوقی نقش کمتری در اعتیاد و وابستگی به مواد مخدر دارند. نتایج تحقیق بر روش‌های پیشگیرانه به منظور جلوگیری از ابتلاء مجروحان جنگی به سوء‏مصرف و وابستگی به مواد تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of the causes of misusing and dependence on drugs among war injured

نویسنده [English]

  • fariborz dortaj

چکیده [English]

In order to investigate the causes of drug abusing and dependence on it among war injured, the Sample of 380 war injured with various kinds of injuries and levels were selected by random stratified method and asked via the questionnaire which contained 39 questions. This questioner evaluated 5 areas of individual, social, economic, educational-cultural, Familial and legal causes. To assess the causes, chi-square test and sign test were used. Findings show that individual, economic and educational-cultural causes in comparison with social, familial and legal facts have more vital roles in misusing and dependence on drugs among war injured. Moreover, results emphasize on preventive measures in order to avoid further misusing and dependence on drugs among war injured.