نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله به کارآفرینی منظر آموزه های اسلامی پرداخته شده است. همان گونه که اخلاق و ارزش های دینی برای تمام رفتارهای اجتماعی و عبادی خط مشی تعیین کرده است، برای کار و تلاش، و توسعه یافتگی در جامعه انسانی نیز تاکید مضاعفی دارد. در آموزه های قرآن، پروردگار برای انسان کار و تلاش را مقرر داشته است. سوال های اصلی این مقاله شامل جایگاه و موقعیت کارآفرینی در مبانی دینی، اعتقادی و همچنین چرایی و چگونگی دعوت، به کار و کوشش در آموزه های اسلامی است. روش بررسی، تتبع نظری و استنادی با استفاده از منابع معتبر اسلامی است و یافته های پژوهش با رویکردهای کارآفرینی بر پایه آموزه های اسلامی در قرآن کریم و سیره معصومین ع بدست آمده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد که صفت و خصوصیات کارآفرینی در رفتار هر یک از انسان ها می تواند تجلی پیدا کند و اخلاق اسلامی در ایجاد کارآفرینی موثر است. از این نظر تفاوتی بین افراد نیست، اما اراده فردی، تلاش زیاد، خود اتکایی، عدم وابستگی به دیگران و کرامت انسانی، مبنای این تعالی و پیشرفت است. بر این اساس کوشش و تلاش هر یک از افراد در دنیا، سازنده آخرت وی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Entrepreneurship and Islamic Ethic

نویسنده [English]

  • jafar hezar jaribi

چکیده [English]

This article studies entrepreneurship from Islamic instructions viewpoint. Likewise Islamic policymaking for all social and religious behaviors, religious ethics and religious values emphasize on labor, effort and development in human society. God has appointed human to work and make effort in the Holly Quran Instructions. Main questions of this article point to the position of entrepreneurship in religion .Also the reasons and the ways that Islamic instructions invite human to labor and effort. The method of studies in this article is theoretical and documentary adherence applying valid Islamic resources. Findings of this survey are given with entrepreneurship approach and based on Islamic instructions in the Holly Quran and treatment of the Innocents (Peace of God be upon them). The findings of this survey represent that entrepreneurship features may manifest in the behavior of all human beings and Islamic ethics is effective in entrepreneurship. From this point of view, there is no difference among different people. Although power of will, big effort, self assertion, independency and human greatness are base of this rise and development. On this basis, effort of each human will build his future life in the world after death.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • ethic
  • Islam
  • Labor and Effort
  • The holly Quran
  • treatment of the Innocents (Peace of God be upon them)