نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هاتف از این مقاله، مقایسه نظام طبقاتی کاست در ریگ ودا و شاهنامه فردوسی است که دو ساختار اجتماعی که در دو جامعه هند - و ایران را به وجود آورده است. اگر چه آریایی هایی که به هند مهاجرت کرد نام مردمانی صحرانشینی بودند؛ ولی تصور این که بین آنها هیچ گونه طبقات اجتماعی وجود نداشت، مشکلی به نظر میرسید ؛ چون سروده های ریگ ودا به طور مشخص و مختصر به سه طبقه مختلف اشاره دارد. این طبقات در ریگ ودا با عنوان های برهمنی (روحانیان)، راجانیه (پادشاهان و اشراف)، وایزیه ( وایسیاها، کشاورزان و صنعتگران) که اساس توسعه طبقات بالاتر را تشکیل می دادند از آن ها نام برده شده است. همچنین شاهنامه فردوسی این تقسیم بندی را با نامهای کارتوریان (روحانیان)، نیساریان (ارتشیان)، پسودی (کشاورزان و گله پرور) و اهتو خوشسی (صنعتکاران) بیان کرده است. تقسیمات کاست ریگ ودایی توانست خط موازی بسیار نزدیکی را با نظام طبقاتی ایران تشکیل دهد. البته توجیه های فراوانی وجود دارد، که نشان می دهد. هر دو نظام، منشا مشترکی داشته اند و ثابت می شود که مهاجرت آریایی ما به هند، مهاجرتی تدریجی از ایران به هند بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparative Study Class System Of Caste in Rig- Vedic and Shah Namah

نویسنده [English]

 • seyed mohsen saeedi madani

چکیده [English]

This article aims to compare classes system of caste in Rig• Vedic and Shah Namah which has made the two social structure in India and Iran societies. Although it is evident that the early Aryans who migrated into India were nomadic people, it is hard to presume that they had no social classes among themselves for the Ring- Vedic hymns certainly present glimpses of three Distinct classes, These Rig - Vedic classes i.e. Brahman (priest) Rajanya (nobility) and Vaisya (commoner) formed the basis of the development of higher castes. Although we can see this three distinct in Shah Namah classes i.e. Kartoziyan (Priest), Neisriyan(Army), Basody(Farmer) and Ahto khoshy (Craftsman) This Rig- Vedic classification form a very close parallel to the Shah Namah's Iranian social classes. thre is much justification to in for that both systems have had a common origin. It is almost evidently established that the Aryan migration into India was a gradual over flow from Iran. It is obvious that the Rig - Vedic social classes were originated outside India and were diffused into India with Aryans.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Class system
 • Caste
 • India
 • Iran
 • Rig-Vedic
 • Shah Namah
 • Avestan
 • Aryan
 • Arya-Varna
 • Dasa-Varna
 • Varna