نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

رژیم های برآمده از انقلاب ها با دو الگوی تداوم و عدم تداوم رو به رو هستند. در انقلاب اسلامی ایران، جمهوری اسلامی به عنوان دولت-ملت در صحنه بین المللی توانست در مقابل بحران های سیاسی خود را حفظ کند و به مدت سی سال تداوم داشته باشد. مساله اصلی مقاله بر این امر تاکید دارد که چه عواملی موجب تداوم سیاسی رژیم جمهوری اسلامی شد. در پاسخ به این مساله، ابتدا ادبیات نظری مورد کنکاش قرار میگیرد و سپس بر اساس روشهای موردی و تاریخی تلاش می شود تا پاسخ شایسته به این مساله ارائه گردد. نتایج بررسی تجربی و آزمون فرضیه ها نشان داد که: ا- امام خمینی در کشمکش های بین گروهی و درون گروهی از موقعیت بلامنازع در جریانی های بعد از انقلاب برخوردار بود. گروه ها برای تحقق اهداف خویش تلاش می کردند خود را با رهبر تطبیق دهند. رهبر از طریق دولت سازی، حل بحران ها و تدوین قوانین خاص توانست در تداوم رژیم نقش به سزایی داشته باشد. ۲- در انقلاب اسلامی، حزب جمهوری اسلامی قوی تر از سایر نیروهای اجتماعی و احزاب بود. حزب جمهوری اسلامی توانست نهادهای دولتی را در اختیار خویش گیرد، قواعد سیاسی جدید را بنا نهد و نیروهای مخالف را حذف کند. فعالیت حزب جمهوری اسلامی تا حدودی همسو با رهبر انقلاب بود و از این طریق در تداوم رژیم نقش به سزایی داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Causes for the Continuation of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • ali mohammad hazeri 1
  • ebrahim saleh abadi 2

چکیده [English]

Revolutionary regimes have two possibilities: continuation or discontinuation Islamic Republic of Iran as a nation-state in international arena has protect. Itself against political crisis and has continued during three decades. The air of the present study was to analyze the effective factors influencing continuation of the Islamic Republic of Iran. We reviewed and analyzed the roles of the Islamic Republic Party (Hezbe-Jornhouri-e-Eslarni), and the charismatic leader ship of Imam Khomeini in the process of consolidation c the Islamic Republic of in Iran. The main findings of this research was the followings: I. the charismatic character of Imam Khomeini was an important agent i1 solving political crisis’. He performed an essential role in the continuation of the Islamic Republic of Iran by state-building, solving 01 political crisis and approving a series of special rules. 2. Islamic Republic Party was stronger than other parties, social forces and classes. This party occupied government sectors, approved political norms and defeated its of course. opponents. The activities of this pany were compatible with Imam Khomeini's thoughts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Continuation of Revolutionary Regime
  • Islamic Republic Party (Hezbe-Jomhouri-e-Eslami. Islamic Republic of Iran
  • Charismatic Leader