نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بر اساس متون پهلوی می توان گفت که گل سرخ از دوران کهن در ایران قداست داشته و در دوران اسلامی نیز قداست خود را حفظ کرده است، به طوری که گل سرخ در باور مسلمانان منتسب به پیامبراکرم (ص) میباشد. ایرانیان از دیرباز در بیشتر آیینهای خود از گل سود می بردهاند، و چون گل ملیت محدودی به بار می نشسته، اقدام به گرفتن عصاره آن یعنی گلاب نمودهاند. چون که گل رفت و گلستان شد خراب / بوی گل را از چه جوییم؟ از گلاب در نوشتار حاضر به پیشینه گل و گلاب در فرهنگ ایرانی اسلامی، پراکندگی جغرافیایی مراکز تولیدگل و گلاب، شیوههای مختلف گلابگیری، کاربردهای مختلف گلاب از جمله در مباحث پزشکی آیین های ملی - مذهبی و نیز صنایع و فعالیت های تولیدی وابسته به گلاب پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rose Flower and Rose-Water Production

نویسنده [English]

  • mohamad mir shekari

چکیده [English]

According to Pahlavi texts, one might say that rose Flower has been holy in ancient Iran and in Islamic era it has been still holy. Moslims attribute rose to their prophet, Mohammad (Peace be upon him). Iranians of ten use flowers in their cremonies and since flowers are short-Jived they produced rose-water, to substitute with rose flower. This paper is about the history of rose flower and rose-water in Iran and in the Islamic culture, geographical distribution of the flower and rose-water production centers, methods in producing rose-water, and utilization of rose-water in national and religious rituals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flower
  • Rose
  • Rose-water