نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مردم شناسی، همانند تمامی شاخه های دیگر علوم انسانی، دادوستدی عمیق با شرایط و نهادهای اجتماعی - فرهنگی و سیاسی - اقتصادی محیط خود دارد. مثلا، رشد تکنولوژی، نه تنها بر قلمروهای مورد مطالعه آن تأثیر گذاشته است، بلکه همراه با تحولات شناخت شناسانه، شیوه ها و روش شناسی مردم شناسی را نیز دچار تحول و دگرگونی کرده است. بحرانموضوعی، به این معنا که آیا با از میان رفتن جوامع کوچک، مردم شناسی می تواند موضوعی برای مطالعه داشته باشد، یکی وجوه چالش برانگیز حوزه مردم شناسی در دهه های أخیر بوده است. یکی از راه های خروج از بحران موضوعی، توجه مردم شناسی به پدیده رایج و تعیین کننده این دوران، یعنی رسانه بوده است. علاوه براین، باید به نزدیک شدن مردم شناسی به شناخت شناسی تفسیری اشاره کرد. وجهی از این تحول را می توان در مردم شناسی بصری دید، جایی که با اتکا به سبک بازتابی انگاره های متکی بر علم بی طرف نفی می شود.مردم شناسی بصری و اساسا مطالعات مردم شناختی رسانه، از شاخه های رو به گسترش درحوزه مطالعات مردم شناسی در سه دهه اخیر بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The share of anthropology and cinema in visual anthropology: A critique to the ethnographic Cinema

نویسنده [English]

  • abdollah givian

چکیده [English]

Anthropology, like other social sciences and humanities, has a deep and reciprocal interaction with the social context in which it functions. Technology, for example, has changed anthropology's subject and areas of interest. Moreover, it, along with epistemological changes, has helped some methodological changes such as revision in gathering, and presentation of ant,hropological findings. Following these changes there can be distinguished a wide range of approaches to anthropology. On the one hand, one could ask: can we still think of anthropology as a useful and alive field of academic activity, while small scale communities are going to be totally disappeared? On the other, one can address many adaptations of anthropology with its changing context, where reflexive anthropological films, for example, embody creative tendencies and artistic activities among anthropologists. Giving a brief explanation of visual anthropology, its relation with traditional or written anthropology and some methodological concerns, this article introduces the very first Persian book on ttJ.e subject, "Ethnographic Cinema". Des-dte the fact that the book is indeed a pioneer in this field, I shall argue that it suffers from some shortcomings: it highlights cinematic aspects at the cost of anthropological aspects; it does not deal with some basic points which authorize different approaches to visual anthropology; and it suffers from sociologism.