نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تصورات قالبی به عنوان یکی از موضوعات اساسی در روانشناسی اجتماعی از طریق مطالعات زمینه یابی به کرات مورد بررسی قرار گرفته اند. به دلیل برخورداری از وجود نا آشکار، این دسته از رفتارهای اجتماعی انسان با به کارگیری شیوه های سنتی سنجش نمود نمی یابند. از آن جایی که تصورات قالبی تلویحی به صورت خودکار بر نگرش افراد اثر می گذارند، فهم پویایی های حاکم بر آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. شیوه های بررسی فرآیندهای خودکار در مورد تصورات قالبی نیز به کار گرفته شده است. مطالعاتی از این نوع حاکی از نفوذ عمیق تصورات قالبی بر روابط انسانی است. این مقاله پس از توصیفی کوتاه در خصوس تصورات قالبی، و ظرح جنبه های آشکار و نا آشکار (تلویحی) آن، به شواهدی حاکی از وجود سیستم حافظه ای نا آشکار که تصورات قالبی تلویحی نیز بخشی از اطلاعات موجود در آن را شامل می شود، اشاره می کند و در ادامه، روش سرنخ دهی را به مثابه یک شیوه ابتکاری سنجش این دسته از اطلاعات نا آشکار به همراه پژوهش های مرتبط در خصوص تصورات قالبی معرفی می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Activation of the Implicit Stereotypes Through the Priming Method

نویسنده [English]

  • majid asghar zadeh

چکیده [English]

One of the fundamental subjects in social psychology is the study of stereotypes through the surveys which have been repeatedly studied. This sort of the human social behaviors can not be observed through the application of the traditional assessment. Automatically, as they influence on the individuals attitude, understanding their dynamics are of special importance. Such studies indicate the deep intluence of implicit stereotypes on human relations. This article describes shortly the stereotypes, their implicit memory system that consists of implicit stereotype which are studied through the priming method and subsequently acknowledges the related researches relating to the stereotypes

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Implicit Stereotypes
  • Automatic Processes
  • Priming