نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقاله حاضر، خلاصه پژوهشی اجتماعی است که در زمینه علل ناهنجاری های رفتاری جوانان صورت گرفته است. این پژوهش به روش پیمایشی انجام گرفته، جامعه آماری آن را جوانان شهرک رجایی شهر کرج تشکیل می دادند. چارچوب نظری پژوهش را نیز نظریه های آنومی، کنترل اجتماعی، علقه خانوادگی، ارتباطات نسبی، و برچسب زنی تشکیل می داد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که ضعف کنترل اجتماعی و علقه خانوادگی ضعیف، ارتباط با دوستان ناهنجار و سابقه برچسب منفی خوردن در بروز ناهنجاری های رفتاری جوانان مؤثرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Youth and Behavioral Abnormalities

نویسنده [English]

  • jamal raeesi

چکیده [English]

This paper is a summary of a social research about causes of behavioral abnormalities of the youth. The research was done in a survey method and Its statistical population were the youth of Rajayi Shahr of Karaj. The theoretical framework consisted of anomie, social control , family solidarity, differential associations, labelling and ... theories . The findings of the research indicate that weakness of social control and family solidarity , relation with deviant frcinds , negative labelling and so on affect on behavioral abnormalities of the youth .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Abnorrnallity
  • Social Control
  • Family Solidarity
  • egative Labelling
  • Anomie