نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

.
در گزارشهای سازمان ملل آمده است که زنان در مجامع قدرت و تصمیمگیری اقلیت بسیار کوچکی هستند. تعداد نمایندگان زن مجالس قانون گذاری جهان از 5/12 درصد در سال به ۱/ ۱۰ درصد در سال ۱۹۹۳ کاهش یافته است. در این سال تنها شش تن از سران کشورهای جهان زن بودند و هشت کشور از ۱۸۴ کشور عضو سازمان ملل متحد، یک زن را به نمایندگی دایمی خود در این سازمان منصوب کردند. میزان مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی بسیار پایین است. در نزدیک به ۱۰۰ کشور هیچ زنی در مجالس قانونگذاری شرکت ندارد. در پایان سال 1993، زنان تنها شش مقام از مهمترین مقام های سازمان ملل متحد را در اختیار داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

University Students, Attitudes Towards Women's Political Participation

نویسنده [English]

  • abdolali lahsaai zadeh

چکیده [English]

This article intends to analyze the Iranian university students' attitudes towards women's political participation. The present theories about politics and women are reviewed including political socialization, structural approach, situational approach, theory of opposition, functionalism, and theory of interculturalism. Then, a combinational theory which is comatible to the present condition in Iran is suggested, along with an experimental model based on the presented theory. In this model, "the attitude towards women's political participation" is considered as the dependent variable, and the independent variables are: "social-economical stutus of the family", "social situation of the students" and "populational properties of the students". Six hypotheses in connection with age, sex, marital status, major, degree, and employment of the students, and four hypotheses relationg to the students' fathers' income, occupation, and education are tested. The research method applied is surveying. The statistical population are