نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقاله حاضر به مقایسه دو نسل از فیلم سازان مولف از نظر نقش ایشان در پیشرفت سینمای ایران می پردازد. از این رو در دو سطح پیش می رود 1- تعیین و معرفی فیلم سازان مولف سینمای ایران (بر مبنای تئوری مولف که اولین بار توسط منتقدان فرانسوی نشریه کایه دو سینما در دهه پنجاه میلادی مطرح شد). ۲- تعریف پیشرفت در سینما و تعیین شاخص های پیشرفت سینمای ایران که عبارتند از: موفقیت تجاری: فروش داخلی (یا تعداد تماشاگر) در تهران، و فروش خارجی به معنی صل اور فیلم برای نمایش عمومی در خارج از کشور۔ ۳- موفقیت هنری : جایزه جشنواره های داخلی و خارجی و آرای منتقدان (بر مبنای امتیازهای داده شده به بهترین های هر سال در ماهنامه فیلم)۔ یافته های این تحقیق نشان میدهد که: الف. فیلم سازان مولف نسل قدیم از تشخص و انسجام بیشتری در جهان فیلم برخوردارند تا فیلمسازان مولف نسل جدید. ب. گروه اول نقش بیشتری در پیشرفت سینمای پس از انقلاب ایران داشته اند تا گروه دوم. این بدان معناست که سینماگران مولفی که دگرگونی های کمتری در مولفه های فیلم هایشان پدید آمده (نسل قدیم مولف)، موفق تر بوده و توزیع فراوانی شاخص های پیشرفت در مجموع اثارشان بیشتر از فیلم های مولفان نسل جدید است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Two Generations of Author Film - Makers in the Advancement of the Iranian Cinema

نویسنده [English]

  • antonia shoraka

چکیده [English]

This Research is comparing two generation of the Iranian author filmmakers regarding their role in the progress of Iranian cinema. we have focused on two aspects: 1- To determine and to introduce the Iranian author filmmakers, based on author's theory - formulated by the French critics of "Cahiers du Cinema" magazine in the fifties. 2- To define the progress in cinema and to determine indicators of this progress in the Iranian cinema which are: Box -- Office: domestic Box -- Office (or the number of spectators) in Tehran, and Foreign Box -- Office (exporting films in order to be screened abroad). Artistic success: domestic and foreign awards, and votes of critics (based on their yearly votes in Film Monthly Magazine). The follawing results wer obtained: A - Older generation of the Iranian author filmmakers have more distinction and fluency than the younger generation. B - Older generation of the Iranian author filmmakers have more important role in the post -- revolution 'Iranian cinema than the younger generation. This means that the Iranian outhor filmmakers who did less transformations in their films' motives (the older generation) have more success than the younger generation. This group's Frequency Distribution of indicators of progress in their films are more than the younger generation's films.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Author theary
  • iranian cinema
  • author film makers
  • film festivals
  • iranian film sales