نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در بهار سال ۱۳۷۴ پژوهشی با عنوان شناخت عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی در دانشگاه شاهد انجام گردید که مشخص کند چرا برخی از دانشجویان نسبت به بقیه از پیشرفت تحصیلی بیشتری برخوردارند؟ برای این منظور دو گروه از دانشجویان انتخاب شدند، گروه اول شامل دانشجویانی بود که در دور نیمسال تحصیلی سال ۷۳ - ۷۲ معادل بیشری از پانزده داشته اند و گروه دوم دانشجویانی که در همان سال تحصیلی در یک یا دو ترم مشروط شده بودند. براساس مبانی نظری در زمینه های فردی - اجتماعی و آموزشی تعدادی متغیر انتخاب و براساس آنها حدود بیست فرضیه تدوین و با استفاده از روش پس رویدادی و با استفاده از آمار مناسب، فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفتند که نتایج آن به شرح زیر است. پیشرفت تحصیلی با متغیرهایی چون میزان سن، باورهای سنتی، وضعیت اشتغال، پایگاه اجتماعی، وضعیت اسکان، نوع دیپلم، سال اخذ دیپلم، دفعات شرکت در کنکور و سال ورود به دانشگاه ارتباط ندارد و با متغیرهایی چون نوع جنس، مسائل و مشکلات خانوادگی، میزان علاقهمندی، نحوه گذاران اوقات فراغت، رشته تحصیلی، حضور در دانشکده و میزان آگاهی اجتماعی دانشجویان ارتباط دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Effecting Educational Progress of the Shahed University Students

نویسنده [English]

  • akbar sharifian

چکیده [English]

In the spring of 1995 a research was conducted in Shahed University to reveal why some of the students achieved greater progress than the others? Two groups of students were selected: the first group consisting of the students whose average scores in two semesters was 15 out of 20. The second group consisted of the students whose average grades during the same period were below the accepted level. Based on the theoretical framework several variable were high lighted and some 20 hypotheses were tested. Findings suggested that educational progress did not correlate with such variables as age, living system, employment, social status, housing situation, type of high school diploma, date of diploma, number of participation in contests and the year of acceptance to the university. On the other hand, variables such as gender, family problems, level of interest in liesure activities, course of study, calss attendance and social awareness proved to have an impact on students' educational progress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational achievement
  • occupntion
  • Social status
  • enterance exams
  • family problems
  • Leisure time
  • Social awareness