نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این پدیده گاه به عنوان مکمل بخش رسمی و گاه در مقابل آن ظاهر می شود و در جوامع با سطح توسعه مختلف می تواند نقش های متفاوتی بازی کند. این مقاله خلاصه ای است از تحقیق انجام گرفته پیرامون بخش غیررسمی در اقتصاد شهری که در مورد بخش کوچکی از آن یعنی مشاغل غیررسمی غیر پنهان در یکی از گرهگاه های تهران در سال ۱۳۷۹ به عنوان نمونه صورت گرفته است. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان می دهد که موضوع از تنوع و گستردگی بسیار زیادی برخوردار است و اهمیت آن در اقتصاد شهری و حتی اقتصاد تا حدی است که نمی توان آن را نادیده گرفت. بنابراین هرگونه برنامه ریزی در مورد سکونتگاه های شهری و مناطق مختلف سرزمین باید با شناخت کافی نسبت به بخش غیر رسمی و نقش و جایگاه آن صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Informal Employments in the City of Ttehran Based on a Field Research in Sayyed Khandan Area.

نویسنده [English]

  • mahmud jome pour

چکیده [English]

The issue of informal sector in all developed and developing countries has been a fact a long formal sector and is considered a completing part of it. The informal sector in the third world and, in particular in urban areas, is very wide. As a result, considering this sector is important not only because of the duality in employment structure and economy but also because of the duality in various aspect of their urban, rural, regional, social, cultural, gender and education systems. This paper is based on a research undertaken to study informal economic sector in an area in tehran. The outcomes show that the issue of informal economy within urban economy and even within national economy is so important that it cannot be ignored. Consequently, any planning about urban quarters and different regions must include sufficient understanding of informal sector and its importance and role in the community.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Occupation
  • informal economic sector
  • formal economic sector
  • Marginalization