نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اگر هر گله متشکل از گوسفند و بز متعلق به یک خانواده را یک واحد مدیریتی جداگانه تلقی کنیم طبق آمار موجود بیش از ۹۰۰ هزار گله کوچک و بزرگ در کشور وجود دارد که هر کدام می تواند به عنوان یک واحد تولیدی در نظر گرفته شود. شناخت عمیق و دقیقی از ساختار گله و کارکرد اقتصادی این واحدهای تولیدی وجود ندارد. به همین علت آمار تفکیک شده دام یا ترکیب گله به اشکال مختلف و بعضاً به صورت مبهمی ارایه می شود. همچنین درباره کارکرد اقتصادی این واحدها نقطه نظرهای متفاوتی ابراز شده است. در مقاله حاضر که حاصل پژوهش مشارکتی در بین گله داران البرز شرقی است، سعی شده تا ترکیب گله داشتی و دام هایی که هر سال از این ترکیب حذف شده و به فروش می رسند به وضوح آشکارگردد. بدین ترتیب امکان تفکیک سرمایه و تولید از یکدیگر بیشتر شده و بر این مبنا حساب و کتاب گله روال روشن تری پیدا کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Anthropological Economic Study of Herd Composition and Production in Eastern Elburz

نویسندگان [English]

  • hoseyn barani 1
  • ali akbar mehrabi 2
  • mohammadreza moghadam 2

چکیده [English]

According to the existing information, there are about 900,000 small or big herds, which can be considered as production enterprises. There is no detailed knowledge about herd structure and economic function of these units. Therefore statistical data or documents that refer to herd composition are too vague. Viewpoints which are presented on economic function of these units vary too. In this article that is based on the findings of a participatory research among herders of eastern Elburz, we tried to explain detailed composition of stable herds and culled part of flock to sale in each year. According to the results, separation of production from capital and other economic issues of herds such as accounting should be carried out via accurate and obvious manner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Herd composition
  • herd production
  • herd management
  • anthropological economics
  • Eastern Alburz