نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

.
اقتصاد شبانی بر جا به جایی و کوچ بنا شده است. کوچ با همه زیبا هایی که برای تماشاچیان دارد، برای کوچندگان توام با مصائب کوچک اور بزرگ است. به دلیل مشکلات کوچ خانواده در همراهی با گله و دشواری های دیگر در زندگی کوچی، نظام عشیره ای در حال تبدیل به رمه گردانی دانسته می شود. با این حال، بسیاری از ابعاد و زوایای کوچ عشیره ای در تحقیقات مردم شناسان اشکار شده است. لیکن کوچ رمه گردانان تاکنون مورد کاوش واقع نگردیده است در این مقاله که حاصل پژوره مشارکتی نگارنده در همراهی با دو گروه رمه گردان در خلال کوچ است ، کوچ پیاده و کوچ ماشینی این گله داران مورد تحلیل پنج جنبه از کوچ رمه گردانان یعنی مسیر و نحوه کوچ، ساختار گروه در خلال کوچ، تسریع و توقف کوچ، کوچ و وسائط نقلیه و کوچ و اعتقادات در مقایسه با کوچ عشیره ای و متناسب با موضوع و حجم مقاله مورد بحث قرار گرفته است. در پایان بر اساس یافته های نگارنده و در مقایسه با یافته های دیگران اثر باب کوچ عشیره ای، روال کوچ به مراحلی مشخص تقسیم گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Seasonal Migration And Translocation Among Herders of Eastern El burz

نویسنده [English]

  • hoseyn barani

چکیده [English]

Pastoralism is founded on migration. Nevertheless, it leads to various problems an hardships. As a result, transhumance is replacing nornadism. While different aspects of nomadic migration is known via anthropological studies, transhurnancc migration is not investigated up to now. This article is based on a participatory research performed in accompaniment with two transhumant groups during their migration. In this article five aspects of transhumant migration is discussed including: migration route, group organization during migration, acceleration and halting in migratory movement, migration and transportation and beliefs related to migration. Finally, based on the writer's research findings pastoral migration is devided into several phases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Migration
  • Transhurnance
  • Pastoralism
  • Eastern Elburz