نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پرسشهای مربوط به جایگاه مددکاری اجتماعی در سیاستگذاری و برنامه ریزی های رفاه اجتماعی در سطح کلان می تواند یکی از بحث های محوری در ترسیم چشم انداز آینده نظام رفاه اجتماعی کشور باشد. برای پاسخ به هرگونه پرسشی در این زمینه، ناگزیر از ورود به چند قلمرو دیگر از جمله تعریف و اهداف حرفه مددکاری اجتماعی، مشکلات اجتماعی و گستره آن، مدل های مختلف رفاه اجتماعی و قلمرو سیاست های اجتماعی هستیم. هدف از این مقاله ارائه بحثی است که جمع بندی آن بتواند تصویری از جایگاه مناسب متخصصان مددکاری اجتماعی در سیاستگذاری و برنامه ریزی های رفاه اجتماعی کشور تصویر نماید. مطالب این مقاله در شش قسمت تنظیم شده است: ۱- تعریف مددکاری اجتماعی، اهداف و سطوح مختلف فعالیت آن، ۲- مشکلات اجتماعی و گسترة آن، ۳- سیاست های اجتماعی و قلمروهای آن، ۴- رفاه اجتماعی و مدل های مختلف آن، ۵- نگاهی به جایگاه مددکاران اجتماعی در سیاستگذاری و برنامه ریزی های کلان رفاه اجتماعی قبلی و پس از انقلاب، و 6- جمع بندی و نتیجه گیری

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Social Work in Policy Making and Planning of Social Welfare

نویسنده [English]

  • maryam sharifian saani

چکیده [English]

The question of the role of social work in policy making and planning of social welfare can be one of the major debates about the future of social welfare system in our country. To answer any question in this regard, we have to deal with issues, such as the definition and goals of social work, social problems and their scope , different models of social welfare, and relevance of social work to social policy. This article aims at providing a comprehensive discussion to illustrate the appropriate position of social workers in policy making and formulating social welfare plans. Different parts of this discussion is mapped out as follows: 1- Definition, goals and different levels of social work activities; 2- Social problems and their scope; 3- Social policy and its domain; 4- Different models of social welfare; 5- A glance at social workers position in policy making and social planning, before and after the Islamic Revolution; 6- Concluding discussion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Work
  • policy making
  • Social planning
  • Social problems
  • social welfare