نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله نتیجه تحقیقی است که در سال ۱۲۷۹ با هدف کسب شناخت نسبت به میزان و چگونگی استفاده جوانان روستایی از تلویزیون توسط محقق انجام شد. در این تحقیق که با روش پیمایشی و پرشی از8710 جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله ساکن در روستاهای ۲0 استان کشور انجام شد، مشخص گردید که ۹ / ۹۵ درصد جوانان روستایی در خانه خودشان تلویزیون دارند : 2/49 درصد تلویزیون رنگی و 8/50 درصد تلویزیون سیاه و سفید. در جامعه مورد مطالعه 7/41 درصد بیش تر شبکه سیما را تماشا می کنند؟ 2/33 درصد پیش تر از شبکه یک سیما استفاده می کنند؛ 9/16 درصد عموماً شبکه دو سیما را تماشا می کنند؟ و در مورد سایر شبکه های سیما گرایش غالب کمتر از ۲ درصد است. دوازده درصد جامعه مورد مطالعه ساکن استان های مرزی کشور هستند که به شبکه های خارجی نیز دسترسی دارند. ولی کسانی که شبکه های خارجی را به شبکه های داخلی ترجیح می دهند. کمتر از یک درصد کل جامعه مورد مطالعه هستند که عمدتا ساکن جنوب کشورند و از شبکه های تلویزیونی کشورهای عربی استفاده می کنند. فیلم های سینمایی روزهای جمعه در بین جوانان روستایی کشور5/81 درصد تماشاچی دارد. برنامه های ورزشی 2/56 درصد و اخبار 1/28 درصد. میزاد رضایت از صداوسیما در این جوانان روستایی بدین شرح است1/47 درصد « رضایت زیاد» ، 5/37 درصد «رضایت متوسط » و 4/15 درصد، رضایت کم یا ناراضی ». این میزان در بین زنان جوان روستای بیش تر از مردان جوان روستایی است. میزاد رضایت جوانان روستایی از صداوسیما در روستاهای دور از شهر بیش تر است تا روستاهای نزدیک شهر. مردان جوان روستایی بیشتر شبکه سه سیما را انتخاب می کنند، ولی انتخاب اول زنان روستایی بیشتر شبکه یک سیماست.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Utilization of the Iranian Rural Youth from Television

نویسنده [English]

  • ezatollah sam aram

چکیده [English]

This aruclc rs a summary or a survey carried out by the researcher in 2000. In this survey. 8710 rural youth who were 15-24 years old have been selected from 20 provinces. Among them, %95.9 have television sets (%49.2 colour TV, %50.8 black & white TV). According to this survey: %41.7 watch channel 3 programs, %33.2 watch channel 1 programs, % 16.9 watch channel 2 programs. Less than %3 watch channels 4&5 programs. This survey shows that %21 of these people live in frontier provinces, but merely one per cent of them prefer watching the foreign TV progerams, especially in Southern provinces. Furthermore. this survey implies that about %81.5 of the people watch the movies broactcasted on fridays, %56.2 prefer watching the sports programs, and %28.1 of them watch the news. According to this survey, the satisfaction rate from the radio and television programs among the rural youth is as follows: %47.1 high; 'Jt37.5 mean: % 15.4 low and dissatisfied. Meanwhile. the above rate is generally higher among the rural young ladies. Those who live far from the cities are more satisfied than those who live near the cities. The rural young men mainly select channel 3; whereas, the ladies prefer the programs of channel I.