نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

2 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقالة حاضر، خلاصه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده است که در آن، اخبار شبکه اول سیما به روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفته . هدف اصلی پژوهش شناخت ساختار و شیوه انعکاس رویدادهای سیاسی به لحاظ رعایت بی طرفی یا جانبداری در ارائه اخبار است. در این پژوهش به منظور تبیین بخش خبری ساعت 21 سیما و به طور عام تر سیستم اطلاع رسانی صدا و سیما هم از نظریه های علوم ارتباطات بهره گیری شده است هم از نظریه های علوم سیاسی. در عصر حاضر تصور مخاطبان از واقعایت بی واسطه شکل نمی گیرد. وسایل ارتباط جمعی و به ویژه تلویزیون در این زمینه نقش مهمی ایفا می کنند. در فرآیند انتقال اخبار و اطلاعات، تاثیر عوامل بی شماری باعث تحریف رویدادها می شود. از این رو، مشاهده می کنیم که در بیش تر مواقع از یک رویداد واحد ، گزارشهای متفاوت و گاه ضد و نقیضی ارائه می شود. آن چه پیش از سایر عوامل ، به تحریف واقعیات منجر می شود، جهت گیری و عدم بی طرفی در فرآیند گزینش و ارائه اخبار است. بی جهت نیست که بسیاری از اندیشه گران ارتباطات، بی طرفی را اسطوره می دانند. نتایج پژوهش حاضر نیز نشان می دهد که در اخبار شبکه اول سیما، گزینش و انعکاس رویدادهای سیاسی داخلی و خارجی توام با جهت گیری صورت می گیرد. معمولا رویدادهای سیاسی داخلی توام با جهت گیری مثبت و رویدادهای سیاسی خارجی توآم با جهت گیری منفی ارائه می شود. در نتیجه، در اخبار شبکه اول ، دو دنیای متفاوت به تصویر کشیده می شود. در داخل کشور، وضعیت حاکم بسامان و حاکی از نظم و ثبات است؛ در حالی که در جهان خارج ، وضعیت حاکم، حاکی از نابسامانی و بی نظمی و بی ثباتی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mode of Presenting the Political News from IRIB at 9 PM: A Content Analysis

نویسندگان [English]

  • gholamreza mohammadi mehr 1
  • ali samie 2

چکیده [English]

This article is a summary of a thesis of MS in political science in which the outcomes of a content analysis research have been presented. In this research, channel J news of IRIB has been analyzed to introduce structure and method of political news broadcasting. In this age, audiences do not access facts directly. Mass media, especially TV, play an important role in this field. In the process of news and information presentation, the impacts of countless factors will cause news distrotion; thus, as we observe, one single event may be reported differently or even adversely. What leads to distrotion of facts is biased news selection and broadcast. Now, it is undrcstandable why most communication thinkers know inpartiality of myths. The outcomes of this study as well, indicate biased selecting and broadcasting domestic and international political news of channel 1, i.e. domestic political stories are positively and international political stories arc negatively reported. In conclusion, channel J news give an image of two different worlds; on one hand, stability and regularity of domestic ruling situation, and on the other hand, unstability and irregularity of international ruling situation.