نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف اصلی این مقاله، پاسخگویی به این پرسش است که آیا شعارهای مطرح شده در تبلیغات انتخاباتی مجلس ششم، در راستای شعارهای انقلاب اسلامی و اهداف و آرمان های آن بوده است یا خیر؟ و در صورت خیر، اختلاف آن ها در چیست؟ به علاوه، آیا گرایش به اصلاحات در این نخبگان سیاسی و مردم نشان دهنده درخواست آنان برای تحقق شعارها و آرمان های انقلاب اسلامی است یا حاکی از انحراف از بعضی شعارها و اهداف انقلاب اسلامی است؟ بدین منظور، شعارهای انتخاباتی تشکل ها و کاندیداهای حوزه انتخابیة تهران که از ده روزنامه منتخب در ایام مجاز تبلیغات به دست آمد، با استفاده از روش تحلبل محتوا تجزیه و تحلیل و با شعارهای انقلاب مقایسه شد. مقایسه کلی دو دسته از شعارها نشان می دهد که اختلاف معنی داری بین شعار های مربوط به اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی و شعارهای انتخاباتی مجلس ششم تهران وجود دارد. مهمترین اختلاف این است که در شعارهای انتخاباتی، در مقایسه با شعارهای انقلاب از تاکید و حساسیت بر موضوعات اسلامی و فرهنگی کاسته شده و بر تاکید و توجه به مسائل اقتصادی و اجتماعی افزوده شده است. این که آیا این اختلاف انحرافی را نشان می دهد یا خیر جای بحث دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing Campaign Slogans of Candidates of the Sixth Majlis with the Slogans of' the Islamic

نویسنده [English]

  • mohammad hoseyn panahi

چکیده [English]

The aim of this paper is to consider the question that whether the slogans propagated by the candidates during the sixth Majlis elections were sirmtar to those of the Islamic Revolution or not. If not, what were the differences? Moreover, whether the reformist inclination among the Iranian political elites and the masses is an indication of their search for realization of the goals and ideals of the Islamic Revolution. or is an indication of a diversion from some of those ideals and goals. For this purpose. the slogans propagated. by various political organizations and candidates of Tehran province, obtained from 10 newspapers during the campaign days, were analyzed using content analysis method, and compared to the slogans of the Revolution. A general comparison of the two sets of slogans reveals that there is a significant difference between the structure of the slogans oft he Islamic Revolution. related to the goals and ideals of the Revolution, and those of the election campaigns. The most important difference is that. in the campaign slogans, compared to those of the Revolution, sensitivity and emphasis on the Islamic and cultural subjects have declined: in contrast. attention 10 and emphasis on social and economic issuses have increased. However, the question that the observed differences betray a deviance from the slogans of the Revolution is arguable.