نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه هلامه طباطبایی

چکیده

وضعیت، گسترش و موقعیت طبقه متوسط جدید در جوامع امروز، یکی از بحث برانگیزترین مباحث در محدوده قشربندی اجتماعی - اقتصادی است. البته طبقه متوسط جدید در جامعه شناسی کلاسیک سده نوزدهم و اوایل سده بیستم به دلیل دارا نبودد جایگاه ویژه ای در جامعه، چندان مورد عنایت و توجه نبود. ولی در تداوم سده بیستم و واقعیت یافتن گسترش کمی طبقه متوسط جدید، پذیرش، اهمیت و لزوم بررسی این طبقه وضوح بیشتری یافت. در این مقاله، ضمن مروری تئوریک بر جایگاه، وضعیت، کمیت و چگونگی ملاک های تعیین طبقه متوسط جدید، با مروری بر وضعیت این طبقه در ایران با استفاده از الف) اطلاعات آماری موجود، ب) تحقیق میدانی در شهر تهران با نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و تعین حجم نمونه از طریق رابطه کوکران و پ) استفاده از کتب و تحقیقات قبلی به بررسی ویژگی های کلی طبقه متوسط جدید در جوامع توسعه یافته و مقایسه آنها با ایران اهتمام گردید

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The New Middle Class In Western Societies And Iran

نویسنده [English]

  • parichehr ebrahimi

چکیده [English]

The situation, development and status of the new middle class in present societies are among the important topics of discussions in the area of social stratification. In this paper, in a theoretical review, the status, situation, size and criterion of determining the new middle class have been discussed about This bas been done through a) existing statistical iformation, b) a survey in Tehran, and c) literature review. The general characteristics of this class in advanced societies were studied and compared 10 the same in Iran, the result of which bas been exhibited in a table in the conclusion section of the paper.