نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

سردبیر فصلنامه

چکیدهنوشته پیش رو که به مناسبت چاپ هفتادمین شماره فصلنامة علوم اجتماعی نگاشته شده است؛ نگاهی دوباره به راه‌رفته و طرح بخشی از کف داده‌ها و برخی اندک دست آورده‌های این مجله است. ازآنجاکه این فصلنامه در این مدت از «بازترین پنجره» با پژوهشگران علوم اجتماعی ایران مراوده داشته و از آنان مقاله خواسته و به نسبت دیگر مجلات علوم اجتماعی دانشگاه‌های ایران بیشترین درصد مقالات خارج از دانشگاه علامه طباطبائی را پذیرفته و به چاپ رسانده است؛ پس این مجله نه‌تنها برآیند نیروهای موجود و یا بالفعل دانشکده و دانشگاه ما است، بلکه به دلیل راه داشتن به دیگر منابع تولید علوم اجتماعی در ایران؛ هم در دانشکده‌ها و هم در خارج از آن، سطح و کم و کیف مطالب، برآیند و نماینده و گرانیگاه دانش اجتماعی رسمی و دانشگاهی ما در حوزه علوم اجتماعی می‌تواند باشد.
طبیعتاً این درهای باز و پذیرش مبتنی بر داوری‌ها غیرشخصی - ببین چه گفت! نه آنکه، که گفت؟ – واقعیتی است که می‌تواند ما را در کاستی‌های کارمان ما را دلداری دهد. اما نباید ما را از ترازهای آرمانی مطلوب، در ساخت و پرداخت یک دانش تحقیقی و نه تقلیدی و تولیدی و نه مصرفی و وارداتی، فعال و نه منفعل، کارآمد برای توسعه و تعالی پایدار فرادادی و فتوتی و نه پرآوازه نمایشگاهی و ویترینی و درخور یک جامعه کهن فرهنگ، در جهان غافل کند. با چنین نظرگاهی، ما با مسئله سمت‌وسو و محتوایی و کیفی هفتاد شماره مجله، در طی حدود ربع قرن برخورد کرده‌ایم.
بر آن بوده‌ایم که کاستی‌های این فصلنامه علوم اجتماعی را بربشماریم و غالباً خود انتقادی کرده‌ایم اما به دلیل پیوستگی این برکه با برکه‌های دانش اجتماعی موجود در ایران و جهان، خودبه‌خود این نقد و نظر از مرزها و  از محتوای فصلنامه به‌کل علوم اجتماعی ایران نیز ساری و جاری‌ شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

"Go to The Desert" (Quarter Of a Century and a Difficult Team Effort to Advance Social Science, But…) Morteza Farhadi

نویسنده [English]

  • Morteza Farhadi

چکیده [English]

"Go to The Desert"
(Quarter Of a Century and a Difficult Team Effort to Advance Social Science, But…)
Morteza Farhadi
Received: 7/10/2015
Accepted: 14/5/2016

Abstract:
This article is written on the occasion of publishing a 70th volume of the Social Science journal to review a lot of lost and a few achievements. While this journal has been opened on articles and in comparison to its peers, it has accepted and published the most articles from social researchers rather than just from colleagues of the Allameh Tabatabai university, moreover its relations with sources of science production in the faculty and its beyond, the qualitative and quantitative levels of articles are consequent and representative of formal academic social science in Iran. This should encourage us for research productive science rather than imitative, consumable, imported one, an active science which is fruitful for sustainable development rather than decorative and inappropriate for ancient society. From this viewpoint, the article explores content of these 70 volumes. Moreover, regarding the consistency of mentioned content with social science areas, criticizing the journal reveals the critics of social science of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key Words: Journal of Social Science
 - شماره 1 دوره 1، نامه علوم اجتماعی (پاییز 1347)، ده سال پیش از انقلاب به چاپ رسیده است. مجله با سردبیری داریوش آشوری و مدیرمسئولی دکتر احسان نراقی و باقیمت 60 ریال و با تخفیف 33 درصدی برای دانشجویان، منتشر گردیده است.
 - چند مقاله‌شناسی که معمولاًدر پایان دوره شماره از مجله به شکل موضوعی نخست در پایان مجله و بعداً به شکل جداگانه و جزوه‌هایی به کوشش نخست سرکار خانم افقی و سپس تا به امروز به همت آقای مرتضی سالمی قمصری مدیر داخلی مجله به پیش رفته است که آخرین آن مربوط به 60 شماره بوده و پس از این شماره نیز تکرار خواهد شد. نک به: شماره 61 فصلنامه (تابستان 92).
مرتضی سالمی. «مقاله‌شناسی موضوعی شصت شماره فصلنامه علوم اجتماعی»، فصلنامه علوم اجتماعی، ش 61 (تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، صص 298-257). البته اطلاعات شماره‌های 62 تا 70 هم برای این مقاله محاسبه شده است.