شناسنامه علمی شماره

نویسنده

استادیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبائی،تهران، ایران

چکیده

یکی از مسیرهای توسعه و پیشرفت در هر جامعه‌ای، توسعه علم و دانش است و آنچه به اجتماعات علمی منزلت و اعتبار می-بخشد استمرار و قدمت تاریخی فعالیت‌ها و پژوهش‌های علمی است که گونه‌ای از سرمایه‌های فرهنگی و نمادین آن اجتماع علمی را به نمایش می‌گذارد. انتشار صد شماره از فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی، از سال 1370 تاکنون، با تنوعی از موضوعات مختلف مبین نوعی پویایی در حیات علمی کشور است. به همین مناسبت و نیز برای آشنایی و تسهیل بهره‌برداری نویسندگان و پژوهشگران مختلف از مقالات فصلنامه، به تحلیل و دسته‌بندی موضوعی 100 شماره آن پرداخته‌ایم که در قالب جداولی نشان داده شده است. دسته‌بندی‌های موضوعی انجام‌گرفته به ترتیب الفبایی به شرح زیر هستند: آسیب-شناسی و انحرافات اجتماعی؛ ارتباطات و رسانه؛ توسعه، رفاه و برنامه‌ریزی اجتماعی؛ جامعه‌شناسی (شامل جامعه‌شناسی اقتصادی، جامعه‌شناسی آموزش‌وپرورش، جامعه‌شناسی پزشکی و سلامت، جامعه‌شناسی سیاسی و جامعه‌شناسی فرهنگی)؛ جمعیت‌شناسی؛ روش‌شناسی؛ زنان و خانواده؛ مردم‌شناسی؛ مطالعات فرهنگی؛ مددکاری و روانشناسی اجتماعی؛ مقالات و کتاب‌شناسی و در آخر سایر مقالات. ذکر این نکته ضروری است که ممکن است برخی از مقالات قابلیت جابجایی در دسته-بندی‌های دیگری نیز داشته باشند و یا با دسته‌بندی‌های دیگر هم‌پوشانی داشته باشند؛ درعین‌حال تلاش شده در حوزه‌ موضوعی که قرابت بیشتری داشته‌اند قرار داده شوند. در پایان از آقای دکتر مرتضی سالمی که قبلا مقالات شماره یک تا هفتاد فصلنامه را تحلیل موضوعی کرده بودند، تشکر و قدردانی می‌شود.

عنوان مقاله [English]

Study of Articles of Quartely Journal of Social Sciences from 1 to 100

نویسنده [English]

  • Sediqeh Piri

Assistant Professor of Sociology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran